Juristforbundet – Stat

Juristforbundet – Stat er Juristforbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i statlig sektor.