Juristforbundet Tech Forum

Juristforbundet Tech Forum er en ekspertgruppe oppnevnt av Hovedstyret i Juristforbundet. Forumet skal følge den teknologiske utviklingen, med fokus på digitalisering og kunstig intelligens, og vurdere dens konsekvenser for samfunnet, juristprofesjonen, juristutdanningen og fremtidens juridiske arbeidsoppgaver.

Behovet for tverrfaglige perspektiv, og samarbeid med andre samfunnsaktører skal vektlegges.