Juristforbundet – Pensjonister

I 2016 oppnevnte Juristforbundet en pensjonistgruppe. Gruppens arbeid munnet ut i en spørreundersøkelse til Juristforbundets pensjonistmedlemmer. Mange støtter etableringen av en egen pensjonistforening i forbundet på permanent basis, og pensjonistgruppen vil jobbe videre med spørsmål rundt etablering, organisering og drift.

Til høsten er det foreløpig lagt opp til to pensjonisttreff i Oslo:

  • 20. september kl. 17-19:30: Ingse Stabel
  • 15. november kl. 17-19:30: Annicken E. Sogn
Leder:
Hege Haaland
Styremedlemmer:
Grete Hillestad Hoff
Nils Holm
Jon Fodstad