Juristforbundet – Pensjonister

I 2016 oppnevnte Juristforbundet en pensjonistgruppe. Gruppens arbeid munnet ut i en spørreundersøkelse til Juristforbundets pensjonistmedlemmer. Mange støtter etableringen av en egen pensjonistforening i forbundet på permanent basis, og pensjonistgruppen vil jobbe videre med spørsmål rundt etablering, organisering og drift.
Leder:
Hege Haaland
Styremedlemmer:
Grete Hillestad Hoff
Nils Holm
Jon Fodstad