Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste organ. 

Alle medlemmer av forbundet gis mulighet til å følge landsmøtet. Følgende møter på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett:

  • Fire medlemmer fra hver seksjon som velges av seksjonsstyrene.
  • 39 øvrige representanter som fordeles proporsjonalt mellom seksjonene, med unntak av Juristforbundet – Student.

Seksjonens hovedstyrerepresentant kan ikke velges som representant. Hovedstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet.

Landsmøtet skal holdes annet hvert år mellom 1. oktober og 30. november.

Landsmøtet 2024 holdes 8.-9. november på Soria Moria hotell i Oslo. 

Les om landsmøtet 2022