Foto: iStock.com/Gosiek-B

Sjekk opplysningene dine på Min Side

Logg inn

Aktuelt

Mastergradsstipend
13.07.2018
Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfri...
Les mer
Den skjøre rettsstaten
13.07.2018
Jusstudent Juni Nyheim Solbrække fikk stor respons på sin avsluttende kommentar om rettsstatens sårbarhet under fjorårets Retts...
Les mer
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte
04.07.2018
Partene i offentlig sektor, Akademikerne, LO, Unio, YS, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet, ble 3. mars 2018 enige ...
Les mer
Høyesterett: Reisetid kan være arbeidstid
14.06.2018
Høyesterett avsa nylig en dom (HR-2018-1036-A) hvor det konkluderes med at reisetid i forbindelse med pålagte oppdrag fra arbei...
Les mer