Aktuelt

7. februar 2024
— Studentenes rettssikkerhet er ikke ivaretatt

Stortinget har vedtatt ny universitet -og høyskolelov. Juristforbundets nyvalgte studentleder er bekymret over at den nye lo...

26. januar 2024
Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsst...

Andre saker
Hvordan etablere bedriftsgruppe

Vi har tro på verdien av å ha gode juristfellesskap og ønsker å bidra til å etablere dette for dere som jobber i privat sekt...

Juristforbundet Tech Forum

Juristforbundet Tech Forum er en ekspertgruppe oppnevnt av Hovedstyret i Juristforbundet. Forumet skal følge den teknologisk...