Aktuelt

25. mai 2023
Juristforbundet på Pride!

Det er snart ett år siden skuddene falt mot Per på Hjørnet og London.  Juristforbundet markerer dette sammen med Juristforbu...

26. mai 2023
Juristforbundet vil styrke rettshjelpstilbudet til innsatte

SV har fremmet forslag i Stortinget om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene. Nå...

Andre saker
Hvordan etablere bedriftsgruppe

Vi har tro på verdien av å ha gode juristfellesskap og ønsker å bidra til å etablere dette for dere som jobber i privat sekt...

Juristforbundet Tech Forum

Juristforbundet Tech Forum er en ekspertgruppe oppnevnt av Hovedstyret i Juristforbundet. Forumet skal følge den teknologisk...