Korona: Råd og informasjon til medlemmer

Aktuelt

Kontinuitet i det nye hovedstyret
01.12.2020

Tone-Helén Brodal ble eneste nyvalg til hovedstyret på landsmøtet, for visepresidenten og øvrige styremedlemmer på valg ble ...

Les mer
Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet
30.11.2020

Fra 1. januar 2021 får alle medlemmer Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Tjenesten hjelper deg med de vanligste legebe...

Les mer
Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene
30.11.2020

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressur...

Les mer
Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

Les mer