Korona: Råd og informasjon til medlemmer

Aktuelt

Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

Les mer
Kvalitet og effektivitet skal prege norske domstoler

Dommerforeningen har sluttet seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag, men gir subsidiært sin tilslutning til reg...

Les mer
Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet
04.11.2020

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingsti...

Les mer
Hva har Juristforbundet gjort i 2019-2020?
06.11.2020

Hovedstyret har avgitt en fyldig rapport for 2019-2020 til dagens landsmøte, denne gangen i en digital versjon. 

Les mer