Korona: Råd og informasjon til medlemmer

Aktuelt

Varsel om tid og sted for Juristforbundets landsmøte 2020
03.07.2020

Juristforbundets landsmøte avholdes 6. – 7. november 2020 på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo.

Les mer
Diskriminering i arbeidslivet: Arbeidsgiver har hovedansvaret
30.06.2020

70 prosent av den diskriminering som kommer frem i den ferske undersøkelsen fra Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsu...

Les mer
Juristforbundet søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda
30.06.2020

Juristforbundet er en av fire grupperinger som nominerer nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Justis- og beredskapsdep...

Les mer
– Lovutvalget må ikke forsinke EØS-sakene
26.06.2020

Regjeringen nedsatte 23. juni et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med...

Les mer