Juristforbundet – Student

Universitetet i Oslo, Domus Media
Foto: iStock.com/tomassereda

Juristforbundet – Student har over 4500 medlemmer og er en seksjon i Juristforbundet. Vi jobber for å gjøre din studiehverdag enda bedre. Vi har representanter fra alle de tre juridiske fakultetene, og fra bachelorstudiene i jus.