Om seksjonen

Juristforbundet – Student er en av seksjonene i Juristforbundet og organiserer omkring 3 100 jusstudenter i Norge.

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.

Juristforbundet – Student arbeider for at medlemmene skal få best mulige studieforhold – både generelle studieforhold og spesielle forhold ved den juridiske utdannelsen. Samtidig skal seksjonen bidra med faglig utvikling og danne møteplasser for jusstudenter ved å gi dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler. Som en del av Juristforbundet nyter alle medlemmer av Juristforbundet – Student godt av medlemsfordelene i forbundet på samme måte som ordinære medlemmer. 

Hvordan er seksjonen organisert?

Juristforbundet – Student består i hovedsak av et styre med to representanter fra hvert av de tre juridiske fakultet i henholdsvis Tromsø, Bergen og Oslo, i tillegg til en representant for bachelorutvalget. Styret ledes av lederen for seksjonen. Utover styret har Juristforbundet – Student også flere aktive frivillige studenter ved de enkelte fakultetene som står for mye av det utførende arbeidet ved fakultetene. Dette er verving av nye medlemmer, samt arrangementer som karrierekvelder og foredrag. Fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo har hvert sitt fakultetsstyre som består av leder, nesteleder, arrangementsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og markedsansvarlig. Du kan lese mer om de ulike vervene her.

Hvordan jobber Juristforbundet – Student?

Hovedoppgavene til seksjonen er rekruttering, utdanningspolitiske spørsmål, fokus på overgangen fra studier til arbeidsmarked, kompetanseutvikling, profesjonsetiske spørsmål, nettverk mot ulike juristmiljøer og andre saker som angår medlemmenes interesser. Lederen i seksjonen stiller i Juristforbundets hovedstyre og har stemmeplikt.