Studentmedlemskap

Som medlem er du en del av Norges største fellesskap for jurister, advokater, dommere og jusstudenter.

Vi jobber for at du som jusstudent og fremtidig jurist skal få best mulig arbeidsvilkår, bidrar i lønnsforhandlinger, tilbyr relevante arrangementer og nettverksmuligheter og mange andre fordeler både for deg som enkeltperson og for jurister i Norge.

Betaling av kontingent

Prisen for studentmedlemskap er kr. 300 per år. 

Studentmedlemskapet har en rabatt på over 90 % av ordinært medlemskap. Ditt første år i arbeid betaler du halv ordinær kontingent.

Bachelorstudenter

Er du student på et av de treårige bachelorstudiene i juss/rettsvitenskap i Norge kan du bli studentmedlem i Juristforbundet og nyte godt av alle fordelene på lik linje med studentene på masterstudiene. Det er imidlertid ikke mulig å være medlem av Juristforbundet dersom du har avsluttet en treårig bachelorgrad i juss/rettsvitenskap uten å ha fullført en mastergrad i rettsvitenskap.