Kurs og arrangement

Foto: iStock

Møteplasser for faglig oppdatering, politisk debatt og nettverksbygging utgjør en viktig del av Juristforbundets medlemstilbud. Vi er opptatt av å skreddersy gode arrangementer. Se også kurskalenderen til Juristenes Utdanningssenter (JUS) der du finner relevant etter- og videreutdanning.

Kontakt oss vedrørende kurs og arrangement 

E-post: kurs@juristforbundet.no

Oversikt over kurs og arrangement du har deltatt på i regi av Juristforbundet kan du finne på «Min side».