Rettssikkerhetskonferansen

Juristforbundet arrangerer den årlige Rettssikkerhetskonferansen for å rette fokus mot rettssikkerhet i hele sin bredde.

Rettssikkerhetskonferansen arrangeres hver høst og har de siste årene samlet oppunder 300 deltakere. Konferansen setter særlig fokus mot fagområdet til årets vinner av Rettssikkerhetsprisen.

Hva er rettssikkerhet?

Tradisjonelt har rettssikkerhet blitt definert som de rettigheter, den forutsigbarhet og den beskyttelse som loven gir innbyggerne i et land. Myndighetene kan ikke gripe inn overfor innbyggerne uten hjemmel i lov, og aldri med tilbakevirkende kraft. Dette skal sikre at alle borgere er like for loven, ingen skal straffes vilkårlige eller risikere å bli uskyldig dømt.

Disse prinsippene berører en rekke samfunnsområder, som ikke er begrenset til det tradisjonelle rettssystemet. Rettssikkerheten omfatter bl.a. rett til en bærekraftig utvikling  og menneskerettigheter som eiendomsrett, ytringsfrihet og religionsfrihet, rett til respekt for privatliv, utdanning og trygghet for personlige krenkelser.