Rettssikkerhetsprisen

Rettssikkerhetsprisen ble i 2023 tildelt (fra venstre) Bjørn Olav Jahr, Lars Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen for deres arbeid for gjenopptakelse av drapsdommen mot Viggo Kristiansen.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen er på kr 100 000,- og deles ut til:

"én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
• Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
• Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
• Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse."

Vinnere:

2023 Lars Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Bjørn Olav Jahr
2022 Lise Klaveness og Tromsø IL
2021 Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist
2020 Rettsstaten Norge
2019 Tor Aksel Busch
2018 Nils Asbjørn Engstad
2017 Jan Erik Helgesen
2016 Stiftelsen Lovdata
2015 Fakhra Salimi og MiRA-senteret
2014 Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 
2013 Asbjørn Kjønstad 
2012 Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge
2011 Tore Sandberg
2010 Carsten Smith
2009 Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse
2008 Gatejuristen (Cathrine Moksnes)
2007 Trygve Lange-Nielsen
2006 Anders Bratholm