Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Publisert 13.04.2023

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet til å få de rettighetene lovene gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2023.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er på 100 000 kroner. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen onsdag 18. oktober 2023 i Gamle Logen og på nett.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2023 består av:

  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende
  • Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Katrine Holter, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd, tidl. advokat i Schødt og justisminister
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i advokatfirmaet Lund & Co DA, leder av Advokatforeningen

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Mer informasjon finner du her. Frist for nominering er 11. mai 2023.

Se tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen