2021

21. mars 2022
Rettssikkerhet kan ikke baseres på geografi

Nesten halvparten av landets kommuner har ikke ansatt noen jurist til å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Dert holder ikk...

22. desember 2021
Ny overtidsavtale i Oslo

I likhet med KS har partene i Oslo kommune nå inngått en avtale om økt overtidsbetaling som følge av koronasituasjonen.

22. desember 2021
Vaksinasjonsgraden må opp – fagforeninger og tillitsvalgte kan bidra

Mange trodde at koronakrisen var over, men nå opplever vi den største smittebølgen så langt i pandemien. Smitten stiger rask...

20. desember 2021
Ny koronaavtale gir kommuneansatte bedre overtidsbetalt

Akademikerne kommune har inngått en ny midlertidig avtale med KS om arbeidstid i kjølvannet av nye koronatiltak.

15. desember 2021
Justering av kontingenten

Hovedstyret har vedtatt å justere medlemskontingenten for 2022 på nivå med forventet prisstigning, altså beregnet konsumpris...

6. desember 2021
Smittevern på arrangement i regi av Juristforbundet

Juristforbundet har etter hvert opparbeidet gode rutiner for smittevern. Disse er utarbeidet etter et føre-var prinsipp og m...

1. desember 2021
Dommerforeningen om ny barnelov

Den norske Dommerforening støtter at barns grunnleggende rettigheter må styrkes i den nye barneloven. Dommerforeningen fremh...

Det norske storting med løver
30. november 2021
Justisbudsjettet: En liten start

SV er blitt enige med regjeringspartiene om en økning i inntektsgrensen for fri rettshjelp. 15 prosent er en start, men monn...

24. november 2021
Samarbeid med Equality Check

Juristforbundet jobber for likestilling og mangfold, og har nå inngått et samarbeid med Equality Check. Equality Check er en...

15. november 2021
Hvor jobber jurister best?

Mange arbeidsgivere planlegger nå hvordan den nye arbeidshverdagen skal se ut, etter pandemien. Juristforbundet ønsker å bis...

12. november 2021
Enighet med Spekter om ny hovedavtale

Torsdag 11. november kom Akademikerne til enighet med Spekter om ny hovedavtale. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025....

12. november 2021
Juristforbundet deltok i statsbudsjetthøring

Torsdag 11. og fredag 12. november deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2022...

11. november 2021
Forhandlinger om hovedavtalen i Spekter

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, SAN, LO, YS og UNIO) og Spekter samles denne uken i Nydalen til hovedavtaleforhandling...

10. november 2021
Stor økning i lønnsforskjell mellom juristmødre -og fedre

Siden 2007 har lønnsforskjellen økt med 12 prosent. Dette til tross for at begge kjønn har like karriereønsker.

Det norske storting med løver
8. november 2021
Dommerforeningen er bekymret over utviklingen i salærsatsen

Dommerforeningen er bekymret over at det ikke foreslås noen reell økning i salærsatsen i endringene til statsbudsjettet for ...

8. november 2021
Line Vold og Espen Rostrup Nakstad tildeles årets Akademikerpris

- Vold og Nakstad har demonstrert verdien av tung fagkunnskap kombinert med fantastisk formidling i en krisesituasjon, sier ...

5. november 2021
Juristforbundet støtter Advokatforeningens salærkrav

Juristforbundet støtter Advokatforeningens krav om forhandlingsrett for salærsatsen ved fri rettshjelp, en bærekraftig salær...

Jusstudiet er undervurdert og underfinansiert

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal ta en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forsknin...

28. oktober 2021
Her er mottakerne av høstens mastergradsstipend

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend a kr. 25 000, fordelt på vår- og høstsemesteret. Det kom inn s...

22. oktober 2021
Norges Juristforbund støtter TV-aksjonen

Juristforbundet gir 50 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjon gjennomføres sø...