2021

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte
16.04.2021

Sykehusansatte har stått i frontlinjen i pandemien og demonstrert hvor uunnværlige de er for samfunnet. Samtidig sliter mang...

Les mer
Oppstart av forhandlingene i Spekter-SAN
14.04.2021

A-delsforhandlingene i Spekter SAN har startet i dag hvor særlig forhandlingsprosessen med frister blir behandlet; blant ann...

Les mer
Rettssikkerhet kan ikke baseres på geografi
08.04.2021

Nesten halvparten av landets kommuner har ikke ansatt noen jurist til å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Dert holder ikk...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
07.04.2021

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
- Offentlig sektor må ikke tape kampen om høyt utdannede
25.03.2021

Fjorårets oppgjør var svakere for ansatte i staten, kommunene og sykehusene enn i privat sektor, viser endelig rapport fra T...

Les mer
Både for kommunen og innbyggerne
22.03.2021

De kommunene som har ansatte jurister, fortrinnsvis bruker den juridiske kompetansen som støtte for ledelse og stab, dessute...

Les mer
Rett til veiledning og klage
22.03.2021

– Det er vesentlig at innbyggernes lovbestemte rett til veiledning, klage og overprøving sikres uavhengig av geografisk tilh...

Les mer
Trenger juridisk veiledning fra kommunen
22.03.2021

De fleste områder hvor kommunen utøver myndighet er regulert i lov og forskrifter. Innbyggerne har derfor et stort behov for...

Les mer
Tør du stole på en som ikke har riktig kompetanse?
22.03.2021

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, a...

Les mer
Innbyggernes rettssikkerhet er truet uten jurister i kommunene
16.03.2021

Kommunene fatter vedtak og beslutninger av stor betydning for innbyggerne. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Likelønn er et felles ansvar
11.03.2021

– Likestilling er ikke bare kvinnenes kamp. Det er vår felles kamp. I denne kampen står likelønn helt sentralt. Her har vi f...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Juristforbundets lønnsundersøkelse bekrefter at frontfaget har blitt en tvangstrøye
08.03.2021

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1.7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutva...

Les mer
Kari Tønnessen Nordli ny leder i Akademikerne stat
03.03.2021

- Jeg gleder meg til å ta fatt på viktige oppgaver sammen med et veldig kompetent forhandlingsutvalg, sier Nordli.

Les mer
Juridisk forskning er en investering i retts­sikkerhet

For å bygge kunnskap, trenger vi forskning. Det er derfor all grunn til å lytte når de juridiske fakultetene over lengre tid...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen til journaliststipender
19.02.2021

Som kjent gikk fjorårets Rettssikkerhetspris til den norske rettsstaten, representert ved de fire statsmaktene. Senere beslu...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
– Frontfagsmodellen har blitt en tvangstrøye
17.02.2021

Teknisk beregningsutvalg rapporterer at statlig sektor i fjor var alene om å holde seg innenfor lønnsrammen til frontfaget. ...

Les mer
– Fjernundervisning når ikke fysisk undervisning til anklene
09.02.2021

Høyoppløst undervisning på skjerm når ikke den normale fysiske undervisningen til anklene (eller til sokkeholderne, som dans...

Les mer
Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker. Vår erfaring er at dette er komplekse sa...

Les mer
Få med deg Arbeidslivets klimauke
25.01.2021

Mandag 25. januar starter Arbeidslivets klimauke, som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademiker...

Les mer
1 2