2021

Norges Juristforbund støtter TV-aksjonen
22.10.2021

Juristforbundet gir 50 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjon gjennomføres sø...

Les mer
Kan svekke kvalifikasjonsprinsippet
14.10.2021

Statlig sektor har fremdeles den høyeste andelen av midlertidige ansatte. Regjeringens forslag om unntak fra kravet om offen...

Les mer
Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten
05.10.2021

Forhandlingsstart blir i løpet av desember 2021. - Dette er ikke første gang avtalen prolongeres og var som forventet, dessv...

Les mer
Gi oss en studiestøtte å leve av!
28.09.2021

Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemm...

Les mer
Slik skriver du lønnskrav
21.09.2021

Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her får du noen tips på hva...

Les mer
Arbeid for innsattes rettssikkerhet hedres
08.09.2021

Rettssikkerhetsprisen 2021 er tildelt advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist for deres utrettelige og å...

Les mer
Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister og dommere i Afghanistan
30.08.2021

Norges engasjement i rettsstatsoppbygging i Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige p...

Les mer
- Vi trenger juridisk kompetanse i alle kommuner
09.08.2021

Ansatte jurister i alle kommuner har vært en sentral målsetting for Juristforbundet i snart 25 år, men aldri har vi arbeidet...

Les mer
Nemndbehandling – gjengjeldelse i varslingssaker

Fra og med 1. juli 2021 kan en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold og mener seg utsatt for gjengjeldelse,...

Les mer
Hva skal vi bruke de lokale lønnsforhandlingene i staten til?

Juristforbundet - Stat er misfornøyd med resultatet av årets lønnsoppgjør. Jeg vil allikevel minne om at det i høstens lokal...

Les mer
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
24.06.2021

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Les mer
Økende lønnsgap mellom kvinner og menn i jussen
21.06.2021

Mannlige jurister tjener i snitt 241 000 kr mer i året enn sine kvinnelige kolleger. Forskjellen er dermed større enn det ge...

Les mer
Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress
16.06.2021

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkt...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Lovbeskyttelse av juristtittelen
11.06.2021

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og a...

Les mer
Akademikerne aksepterte meklingsresultatet i staten – Juristforbundet stemte mot skissen fra riksmekler
28.05.2021

Meklingresultatet gir ikke uttelling på våre krav, og vi kunne derfor ikke stemme for skissen som ble fremlagt av riksmekler...

Les mer
Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten
27.05.2021

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets opp...

Les mer
Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne
27.05.2021

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

Les mer
Akademikerne til enighet med KS i meklingen
27.05.2021

Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Ton...

Les mer
Akademikerne avventer streikeuttak i kommunesektoren
21.05.2021

Meklingen i KS og Oslo har innspurt tirsdag. Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjør h...

Les mer
1 2 3 4