2021

Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister og dommere i Afghanistan
30.08.2021

Norges engasjement i rettsstatsoppbygging i Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige p...

Les mer
- Vi trenger juridisk kompetanse i alle kommuner
09.08.2021

Ansatte jurister i alle kommuner har vært en sentral målsetting for Juristforbundet i snart 25 år, men aldri har vi arbeidet...

Les mer
Nemndbehandling – gjengjeldelse i varslingssaker

Fra og med 1. juli 2021 kan en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold og mener seg utsatt for gjengjeldelse,...

Les mer
Hva skal vi bruke de lokale lønnsforhandlingene i staten til?

Juristforbundet - Stat er misfornøyd med resultatet av årets lønnsoppgjør. Jeg vil allikevel minne om at det i høstens lokal...

Les mer
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene
24.06.2021

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Les mer
Økende lønnsgap mellom kvinner og menn i jussen
21.06.2021

Mannlige jurister tjener i snitt 241 000 kr mer i året enn sine kvinnelige kolleger. Forskjellen er dermed større enn det ge...

Les mer
Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress
16.06.2021

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkt...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Lovbeskyttelse av juristtittelen
11.06.2021

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og a...

Les mer
Akademikerne aksepterte meklingsresultatet i staten – Juristforbundet stemte mot skissen fra riksmekler
28.05.2021

Meklingresultatet gir ikke uttelling på våre krav, og vi kunne derfor ikke stemme for skissen som ble fremlagt av riksmekler...

Les mer
Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten
27.05.2021

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets opp...

Les mer
Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne
27.05.2021

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

Les mer
Akademikerne til enighet med KS i meklingen
27.05.2021

Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Ton...

Les mer
Akademikerne avventer streikeuttak i kommunesektoren
21.05.2021

Meklingen i KS og Oslo har innspurt tirsdag. Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjør h...

Les mer
Ny barnevernslov lite verdt uten riktig kompetanse
21.05.2021

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før rettssikkerhetsproblemene er utredet av ekspertutvalget. Her er jeg helt på l...

Les mer
Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten
21.05.2021

Akademikerne vil ta ut 626 medlemmer i staten hvis meklingen i lønnsoppgjøret i staten ikke fører frem. – Vi håper i det len...

Les mer
Rettssikkerhetskonferansen i sal og på skjerm
20.05.2021

Rettssikkerhetskonferansen er i år tilbake i Gamle Logen – med fremmedkrigere, mediepåvirkning av straffesaker, juristmangel...

Les mer
Humanitær støtte til rettshjelp og Guatemala
19.05.2021

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som vektlegger rettssikkerhet, noe ...

Les mer
Juristforbundet vil ha mer lavterskel rettshjelp
19.05.2021

Mange av oss trenger hjelp til å forstå det kompliserte lov- og regelverket, få vite hvilke rettigheter og plikter vi har. D...

Les mer
Brudd i forhandlingene for stat og kommune
18.05.2021

Akademikerne brøt lønnsforhandlingene både i stat og kommune 26. april. Fristen for å komme til enighet i meklingen er ved m...

Les mer
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo
30.04.2021

En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Det er synd at kommunen...

Les mer
1 2 3 4