2021

14. oktober 2021
Kan svekke kvalifikasjonsprinsippet

Statlig sektor har fremdeles den høyeste andelen av midlertidige ansatte. Regjeringens forslag om unntak fra kravet om offen...

5. oktober 2021
Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten

Forhandlingsstart blir i løpet av desember 2021. - Dette er ikke første gang avtalen prolongeres og var som forventet, dessv...

28. september 2021
Gi oss en studiestøtte å leve av!

Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemm...

8. september 2021
Arbeid for innsattes rettssikkerhet hedres

Rettssikkerhetsprisen 2021 er tildelt advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist for deres utrettelige og å...

30. august 2021
Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister og dommere i Afghanistan

Norges engasjement i rettsstatsoppbygging i Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige p...

9. august 2021
- Vi trenger juridisk kompetanse i alle kommuner

Ansatte jurister i alle kommuner har vært en sentral målsetting for Juristforbundet i snart 25 år, men aldri har vi arbeidet...

Nemndbehandling – gjengjeldelse i varslingssaker

Fra og med 1. juli 2021 kan en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold og mener seg utsatt for gjengjeldelse,...

Hva skal vi bruke de lokale lønnsforhandlingene i staten til?

Juristforbundet - Stat er misfornøyd med resultatet av årets lønnsoppgjør. Jeg vil allikevel minne om at det i høstens lokal...

24. juni 2021
Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

21. juni 2021
Økende lønnsgap mellom kvinner og menn i jussen

Mannlige jurister tjener i snitt 241 000 kr mer i året enn sine kvinnelige kolleger. Forskjellen er dermed større enn det ge...

16. juni 2021
Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkt...

Det norske storting med løver
11. juni 2021
Lovbeskyttelse av juristtittelen

Da er endelig forslaget til ny advokatlov på vei til behandling i Stortinget. Prop. 214 L (2020–2021) «Lov om advokater og a...

28. mai 2021
Akademikerne aksepterte meklingsresultatet i staten – Juristforbundet stemte mot skissen fra riksmekler

Meklingresultatet gir ikke uttelling på våre krav, og vi kunne derfor ikke stemme for skissen som ble fremlagt av riksmekler...

27. mai 2021
Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten

Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets opp...

27. mai 2021
Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

27. mai 2021
Akademikerne til enighet med KS i meklingen

Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Ton...

21. mai 2021
Akademikerne avventer streikeuttak i kommunesektoren

Meklingen i KS og Oslo har innspurt tirsdag. Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjør h...

21. mai 2021
Ny barnevernslov lite verdt uten riktig kompetanse

Stortinget bør ikke vedta ny barnevernslov før rettssikkerhetsproblemene er utredet av ekspertutvalget. Her er jeg helt på l...

21. mai 2021
Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten

Akademikerne vil ta ut 626 medlemmer i staten hvis meklingen i lønnsoppgjøret i staten ikke fører frem. – Vi håper i det len...