Akademikerne avventer streikeuttak i kommunesektoren

Publisert 21.05.2021

Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune

Meklingen i KS og Oslo har innspurt tirsdag. Akademikerne avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjør hvem som skal ut i streik i kommunesektoren.

Frist for å komme til enighet er onsdag 26. mai klokken 24. Torsdag meldte hovedorganisasjonene i lønnsoppgjøret i kommunene inn listene med varsel om plassfratredelse. Akademikerne tar ikke ut medlemmer i fase en. Dersom Akademikerne går til streik, vil Akademikerne eventuelt melde sitt uttak i fase to.

I KS-området forhandler Akademikerne primært for lektorene.

- Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning, men det blir krevende. Vi har en forventing om et godt økonomisk resultat for våre lektorer. Akademikerne og KS er enige om at undervisningspersonell er avgjørende for kvaliteten i skolen. Dessverre fulgte ikke KS opp i forhandlingene, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Også i Oslo har Akademikerne brutt. Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om en klar reallønnsvekst, og at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass.

- En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Vi forventer at kommunen imøtekommer oss i meklingen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Hver enkelt forening i Akademikerne kan velge å ikke godta meklingsresultatet og gå ut i streik alene. Det vil da bli klart i etterkant av meklingsslutt.