Nyheter

8. juni 2023
Her er seksjonenes satsningsområder

Bidra til at medlemmene blir relevante aktører i digitaliseringen. Satsing på de tillitsvalgte. Juridisk kompetanse over hel...

8. juni 2023
Forsvarte grunnloven på Tillitsvalgtkonferansen

– Grunnloven har stått seg gjennom generasjoner og kriser. Den har gitt rom for parlamentarisme og bidratt til rettssikkerhe...

8. juni 2023
Tør dere snakke med oss?

Juristforbundet vil ivareta medlemmenes interesser og utfordringer i hele sin bredde. Vi vil ta opp saker som gjelder medlem...

26. mai 2023
Juristforbundet vil styrke rettshjelpstilbudet til innsatte

SV har fremmet forslag i Stortinget om å styrke rettshjelpstilbudet for innsatte gjennom en advokatordning for fengslene. Nå...

25. mai 2023
Prisveksten spiser opp lønnsoppgjøret – reallønnsnedgang i 2023?

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen en prisvekst på 5,4 % i 2023. Dersom regjeringen får rett blir det ikke økt k...

25. mai 2023
Juristforbundet på Pride!

Det er snart ett år siden skuddene falt mot Per på Hjørnet og London.  Juristforbundet markerer dette sammen med Juristforbu...

10. mai 2023
Nå starter de lokale forhandlingene i Samfunnsbedriftene

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag kveld enige med Samfunnsbedriftene i de sentrale forhandl...

9. mai 2023
Forhandlingene med Samfunnsbedriftene er i gang

– Vi forventer reelle lokale forhandlinger for våre medlemmer i tariffområdet Samfunnsbedriftene, sier Sonia Monfort Roedelé...

5. mai 2023
Lønnsoppgjøret i staten – Dette betyr resultatet for deg!

Fredag 28. april kom Akademikerne og staten til enighet i årets mellomoppgjør. Juristforbundet er en del av Akademikerne som...

3. mai 2023
Stopp forskjellsbehandlingen av barn på flukt

Vi har et problem når asylsøkende barn går under migrasjonssystemet og blir sett på som et problem av et system som ikke tar...