Nyheter

7. desember 2023
Enighet med KS om hovedavtale

Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2...

1. desember 2023
Støtte til dem som jobber for andres rettssikkerhet

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, no...

24. november 2023
Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

Til tross for at det er over to år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken, har ikke avgjørelsen blitt tilstrekkelig fulgt ...

21. november 2023
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter

 Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandl...

15. november 2023
Altfor svakt

Bare en prosent av ansatte i staten er embetsmenn. Hvorfor engasjerer vi oss på vegne av så få?Juristforbundet – Norges stør...

25. oktober 2023
Dommerne har for stor arbeidsbelastning

Når politikerne måler effektiviteten i domstolene ser de på saksbehandlingstiden. Det de ikke ser er hvor mye arbeid som lig...

24. oktober 2023
Sivilsamfunnets rettsstatsmelding overlevert

Stortingets 1. visepresident Svein Harberg fikk i dag overlevert Sivilsamfunnets rettsstatsmelding av Advokatforeningens led...

20. oktober 2023
– Redd Barna gjør et svært viktig arbeid

Juristforbundet støtter årets TV-aksjon med 50 000 kroner.

12. oktober 2023
– Ekstra arbeidsgiveravgift rammer tiltrengt kompetanse

– Den ekstra arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere med lønn over 750 000 skulle være midlertidig, I forslaget til statsbuds...

10. oktober 2023
Veileder ved isolasjon

Norge har fått kritikk fra internasjonale overvåkingsorganer for omfattende bruk av isolasjon. Terskelen for å idømme isoler...