Statsministeren og stortingspresidenten har svart Dommerforeningen om Fosen

Publisert 12.12.2023

 Kirsten Bleskestad, leder i Dommerforeningen. Foto: Thomas Haugersveen

 

Dommerforeningen har sendt brev til både statsministeren og stortingspresidenten, for å lufte foreningens bekymring for at Fosen-saken har dratt ut i tid og at det kan være med på å svekke folks tillit til rettsstaten. Svarene har ikke endret vårt syn, sier Dommerforeningens leder.

I oktober 2021 kom dommen fra Høyesterett, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. To år senere er vindkraftanleggene fortsatt i drift, noe som har ført til flere demonstrasjoner. Dommerforeningen minnet i brevet til de andre statsmaktene om at Høyesteretts dom er endelig straks den er avsagt. Det betyr at dommen må respekteres også i en midlertidig fase, fram til nye vedtak er truffet.

Dommerforeningen oppfordret stortingspresidenten og statsministeren til å redegjøre for hvordan henholdsvis Stortinget og regjeringen vil bidra til å sikre rettstaten og menneskerettighetene, også i den midlertidige fasen frem til en varig løsning på Fosen er på plass.

Her kan du lese svar fra statsministeren og stortingspresidenten.

– Vi er glade for at brevet er besvart, og takker for redegjørelsen fra statsministeren og stortingspresidenten. Det har imidlertid ikke endret vårt syn på saken, og vi er fortsatt bekymret for at tilliten til rettsstaten vil svekkes dersom det ikke skjer en utvikling i denne saken snart, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.