2018

Fra klasserom til karriere, fotballbane og styrerom
19.10.2018
Juristforbundets lønnsundersøkelse for 2017 viser at gjennomsnittsinntekten for mannlige jurister er høyere enn  for kvinnelige...
Les mer
Landsmøte styrker demokratiet
16.10.2018
For første gang holder Juristforbundet landsmøte 2.-3. november. Med dobbelt så mange delegater som det tidligere representants...
Les mer
Folk trenger veivisere i lovjungelen
10.09.2018
Hele 43 prosent av oss vet ikke hvor vi skal henvende oss for å få juridiske råd. Samtidig måtte 35 prosent ha hjelp for å fors...
Les mer
Legal Walk har passert 250 påmeldte
05.09.2018
Onsdag ettermiddag arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Ved lunsjtider passerte påmeldingen til marsjen ...
Les mer
Viktig pris til forkjemper for uavhengige domstoler i Europa
05.09.2018
Rettssikkerhetsprisen 2018 fra Norges Juristforbund går til lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Han får prisen for sitt langvarige ...
Les mer
Bli med på Oslo Legal Walk!
04.09.2018
5. september arrangerer Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitete...
Les mer
Follo tingrett søker jusstudent som tilkallingsvikar
31.08.2018
Stillingsannonse Follo tingrett har de siste årene hatt to jusstudenter som tilkallingsvikarer ved saksbehandleres fravær. En ...
Les mer
Temakveld og årsmøte for Juristforbundet – Privat
31.08.2018
Juristforbundet – Privat inviterer til temakveld og årsmøte 18. september på Nationalgalleriet. Vi spanderer tapas og noe godt...
Les mer
Velkommen til Akademikernes høstkonferanse!
31.08.2018
Norge skal leve av kunnskap, men er samspillet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet godt nok? Hvordan kan næringsliv...
Les mer
Har man rett til fri ved barnehageinnkjøring og skolestart?
16.08.2018
August er måneden for barnehageinnkjøring og skolestart. I barnehagen forventes det at en av foreldrene er med hele eller deler...
Les mer
Stor interesse for hverdagsjuss
15.08.2018
Engasjerte besøkende fylte serveringsstedet Lille Andevinge i Arendal tirsdag da Juristforbundet bød på tre ulike foredrag om a...
Les mer
Styreverv i Juristforbundet – Privat?
13.08.2018
Vil du gjøre en innsats for å styrke arbeidsvilkår og rammebetingelser for jurister i privat sektor?Har du lyst til å påvirke f...
Les mer
Domstolsfrihet eller pressefrihet?
31.07.2018
Britisk/australske Dr. Lawrence McNamara har forsket på bl.a. det potensielle konfliktområdet mellom domstolers uavhengighet og...
Les mer
Offentlige ansattes ytringsfrihet
24.07.2018
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
Les mer
Gjenopptakelse i Europa
19.07.2018
«Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv» var tittelen på Siv Hallgrens foredrag under Rettssikkerhe...
Les mer
Mastergradsstipend
13.07.2018
Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000, henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. Søknadsfri...
Les mer
Den skjøre rettsstaten
13.07.2018
Jusstudent Juni Nyheim Solbrække fikk stor respons på sin avsluttende kommentar om rettsstatens sårbarhet under fjorårets Retts...
Les mer
Offentlig ansattes ytringsfrihet
13.07.2018
Under tittelen «Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?» holdt sivilombudsmann Aage Thor Falka...
Les mer
Landsmøtet
06.07.2018
Juristforbundets landsmøte avholdes 2. – 3. november 2018, på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Les mer
Happy Pride!
22.06.2018
Juristforbundet støtter likestilling, mangfold og inkludering, og oppfordrer alle til å delta i Prideparaden den 30. juni, unde...
Les mer
1 2