2020

Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Barnevernet trenger jurister

Barnevernet har i mange år vært en hellig ku, det har ikke vært legitimt å skrape i lakken eller stille kritiske spørsmål ti...

La julehilsen være en vitamininnsprøyting

Det har gjennom perioden med hjemmekontor vært gode tider for de som ønsker å komme med oppdaterte ledertips for fjernledels...

16. desember 2020
Reagerer på kort høringsfrist

Juristforbundet leverte i går høringssvar til covid-19 forskriften om reiseregistreringssystem. President i Juristforbundet,...

Den tredje statsmakt – moden for reform

Mer enn 20 år er gått siden en domstolkommisjon ledet av høyesterettsjustitiarius Carsten Smith avga sin innstilling. Oppføl...

15. desember 2020
Jurister er mer effektive på hjemmekontor

Jurister, advokater og dommere er mer à jour med arbeidsoppgavene sine på hjemmekontor. Det viser en fersk undersøkelse Juri...

5. desember 2020
Ekstraordinært landsmøte

Det er kalt inn til ekstraordinært landsmøte i Juristforbundet 15. desember 2020. Møtet gjennomføres digitalt og starter kl....

1. desember 2020
Kontinuitet i det nye hovedstyret

Tone-Helén Brodal ble eneste nyvalg til hovedstyret på landsmøtet, for visepresidenten og øvrige styremedlemmer på valg ble ...

30. november 2020
Mye presseoppmerksomhet for Politijuristene

Flere jurister i politiet opplever en svært høy arbeidsbelastning og mange saker blir liggende på vent grunnet for få ressur...

Den viktige tillitsvalgtrollen

De tillitsvalgte er nøkkelpersoner i Juristforbundet. De skal bidra til verdiskapning på vegne av medlemmene. De skal utvikl...

12. november 2020
Alle fysiske arrangementer avlyst

Hovedstyret vedtok i sitt møte 5. november at alle Juristforbundets fysiske arrangementer skal avlyses frem til 1. februar 2...

Kvalitet og effektivitet skal prege norske domstoler

Dommerforeningen har sluttet seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag, men gir subsidiært sin tilslutning til reg...

6. november 2020
Hva har Juristforbundet gjort i 2019-2020?

Hovedstyret har avgitt en fyldig rapport for 2019-2020 til dagens landsmøte, denne gangen i en digital versjon. 

4. november 2020
Når hodet ikke er riktig dimensjonert, jobber ikke kroppen effektivt og målrettet

Alle er enige om at oppklaringsprosenten i straffesaker skal opp og at antall ikke påtaleavgjorte saker og saksbehandlingsti...

3. november 2020
Følg landsmøtet digitalt

Juristforbundets ordinære landsmøte 2020 holdes 6.-7. november. Vedtektene åpner for at medlemmene kan være til stede og føl...

27. oktober 2020
Spennende landsmøte 6.-7. november

Årets ordinære landsmøte i Juristforbundet holdes 6.-7. november i Oslo og har en omfattende saksliste. De organisatoriske s...

26. oktober 2020
Tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania

Juristforbundet har etablert et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Det inneholder to semesteremner hv...

21. oktober 2020
Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Kari Sollien fortsetter som leder i Akademikerne i to nye år. Hun går nå inn i sin tredje periode so...

19. oktober 2020
Akademisk frihet under press - følg seminaret på nett

Er midlertidige stillinger i akademia en trussel mot akademisk frihet? Hvordan påvirker sosiale medier forskerhverdage...

15. oktober 2020
Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

- Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme p...

15. oktober 2020
Akademikerne enige med Oslo i meklingen

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomsl...

15. oktober 2020
Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet m...

Signerer avtale
15. oktober 2020
Meklingen fortsetter på overtid

Meklingen i hovedoppgjøret for tariffområdene stat, kommune og Oslo fortsetter alle på overtid etter at fristen gikk ut ved ...

14. oktober 2020
Hvor jobber du best - åpent landskap, kontor eller hjemmekontor?

Juristforbundet kartlegger hvor medlemmene jobber best og til det trenger vi din hjelp. Du har nylig fått e-post med den and...

14. oktober 2020
NAV må bruke den juridiske kompetansen bedre

NAV har solid juridisk kompetanse i sin organisasjon. Juristforbundet mener feil eller manglende bruk av kompetansen har bid...

14. oktober 2020
Meklingsfrist ved midnatt

I kveld kl. 24.00 er det meklingsfrist for hovedtariffoppgjøret i staten, kommunene (KS-området) og Oslo kommune – tariffomr...

Det norske storting med løver
8. oktober 2020
Hva betyr statsbudsjettet for jusstudenter?

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er nylig lagt frem. Hva innebærer det for oss studenter? Leder for Juristfor...

7. oktober 2020
Juristforbundets meninger om forslaget til statsbudsjett

Domstolene og påtalemyndigheten er blitt omtalt som dagens budsjettvinnere med 130 millioner foreslått i økte bevillinger ti...

Universitetet i Oslo, Domus Media
5. oktober 2020
Rapport fra Juristforbundet om tilgangen til rettshjelp

En fersk rapport fra Juristforbundet i samarbeid med Institutt for kriminologi og rettssosiologi peker på store behov for re...

5. oktober 2020
Medlemmene stadig mer fornøyde

Lojaliteten og tilfredsheten hos medlemmene har økt de siste årene, i alle sektorer. Dette er den tydeligste tilbakemeldinge...

29. september 2020
Skaffer løsning for digitale årsmøter

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre ordinære årsmøter i seksjoner og foreninger. Nå har hovedstyret vedt...

28. september 2020
Rettssikkerhetskonferansen: Presidenten om EØS-saken og koronaloven

EØS-saken og viktigheten av å bruke og styrke den juridiske kompetansen i NAV var en hovedsak i president Håvard Holms åpnin...

Se Rettssikkerhetskonferansen her!

Rettshjelp, digitalisering av jussen og utdeling av Rettssikkerhetsprisen til Den norske rettsstaten, representert ved stort...

23. september 2020
Akademikerne har kommet til enighet med Spekter

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene i dag kommet til enighet med Spekter i forhandlingene om d...

22. september 2020
Rettssikkerhetskonferansen 2020

Rettssikkerhetskonferansen går i år som som tre videoseminarer, hvert på under en time. Dermed kan du få med deg Rettssikker...

16. september 2020
Brudd i sentrale forhandlinger mellom KS og Akademikerne – hva skjer med lokale forhandlinger?

Akademikerne brøt forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale i kommunal sektor nå i natt. Akademikerne var eneste hovedsa...

16. september 2020
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo

- Vi strakk oss langt for å finne en løsning – uten å lykkes, sier forhandlingsleder Erik Graff.

16. september 2020
Akademikerne bryter i kommunesektoren

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenh...

15. september 2020
Kirsten Bleskestad ny leder av Dommerforeningen

Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad ble valgt til ny leder av Dommerforeningen på årsmøtet 14. september. Juristforbundets pr...

15. september 2020
Årets tillitsvalgt 2020

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes interesser og rettigheter, i tøffe omstillinger,...