2020

– Domstolstruktur dreier seg om mye mer enn geografi
28.05.2020

Juristforbundet finner det oppsiktsvekkende og udemokratisk når partier som utgjør et flertall på Stortinget, velger å avvis...

Les mer
Wessel-Aas ny leder av Advokatforeningen
28.05.2020

Jon Wessel-Aas fra Oslo ble i dag valgt som ny leder av Advokatforeningen. Wessel-Aas er partner i Advokatfirmaet Lund &...

Les mer
– Misvisende om domstolsreform fra Jørn Øyrehagen Sunde
28.05.2020

I dag har noen av domstolene for lite å gjøre, mens andre sliter med å ta unna sakene.

Les mer
Kvinne i telefon noterer på PC
Kvinne i telefon noterer på PC
Jurister på hjemmekontor har talt: Mer fleksibelt, minst like effektivt
22.05.2020

84 prosent av Juristforbundets medlemmer arbeider på hjemmekontor, nesten utelukkende fordi arbeidsgiveren oppfordrer til de...

Les mer
– Revidert nasjonalbudsjett må sikre fremtidens samfunn
12.05.2020

Koronaepidemien har påvirket alt fra våre små dagligdagse gjøremål til effektene vi som samfunn vil merke i lang tid framove...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Nye reisesatser for ansatte i staten
07.05.2020

Etter lange forhandlinger har partene i staten blitt enige om reiseavtalene i staten. De nye satsene gjelder fra og me...

Les mer
Koronakrisen kan påvirke ferske juristers yrkesvalg
06.05.2020

De aller fleste av oss opplever for tiden en arbeidssituasjon utenom det vanlige. For noen innebærer det å ha flyttet arbeid...

Les mer
Samarbeidet med Fokus fortsetter
04.05.2020

Rettssikkerhet og beskyttelse mot vold og overgrep for kvinner i Guatemala vil fortsatt være et satsningsområde for Juristfo...

Les mer
Ny NOU: Juristforbundet vil bygge videre på rettshjelpsutvalget
30.04.2020

Det regjeringsoppnevnte rettshjelpsutvalget overleverte i dag «NOU 2020: 5 Likhet for loven: Lov om støtte til rettshje...

Les mer
Hjelp oss å hjelpe
27.04.2020

Juristforbundet vil vite mer om hvordan koronakrisen påvirker våre medlemmers arbeidshverdag. Ved å vite nøyaktig hvor skoen...

Les mer
Den digitale omstillingen etter koronakrisen
24.04.2020

Som følge av korona ble hverdagen for alle landets studenter endret radikalt over natten. Fra klare rutiner for studering og...

Les mer
Ferie og korona – hvilke regler gjelder?
22.04.2020

Retten til ferie er regulert i lov om ferie, jf. lov nr 21/1988. Hovedformålet med denne loven er å sikre arbeidstakerne ret...

Les mer
Juristforbundet gratulerer ny NAV-direktør
17.04.2020

Skattedirektør Hans Christian Holte overtar sjefsstolen i NAV når Sigrun Vågeng går av. Juristforbundet gratulerer Holte og ...

Les mer
Påvirker koronaviruset jobben din?
09.04.2020

I disse dager bidrar hele Norge i en felles dugnad. Helsearbeiderne gjør sitt, lærerne og butikkansatte likeså. Resten av ar...

Les mer
Takle krisen, men bevare rettsstaten
07.04.2020

Det går unna i disse koronatider. Et forslag til fullmaktslov, senere kjent som koronaloven, ble sendt ut på et døgns høring...

Les mer
Stolt av dugnadsånden i arbeidslivet
03.04.2020

- Partene i arbeidslivet løser selv utfordringer i arbeidslivet, og krisen har vist at vi får løsningene på plass rask...

Les mer
Påskehilsen fra Juristforbundet – Stat
03.04.2020

Den stille uken ble plutselig veldig stille. Og den ble lengre enn vanlig, vi fikk mange stille uker. Ikke like stille jobbm...

Les mer
Behandling av personopplysninger på hjemmekontor
03.04.2020

Som følge av koronapandemien jobber i dag mange av våre medlemmer og tillitsvalgte hjemmefra. De aller fleste arbeidsgivere ...

Les mer
Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen
08.04.2020

Juristforbundets advokatkontor svarer her på de spørsmålene om arbeidssituasjonen under koronakrisen som oftest stilles av m...

Les mer
Kontorfellesskap
Kontorfellesskap
Jurister i åpent kontorlandskap sliter med støy og tidstyver på jobben
31.03.2020

Har du åpent kontorlandskap sliter du mer med forstyrrelser og tidstyver enn kolleger på enekontor. Det viser en ny undersøk...

Les mer
Informasjon om utsatt hovedoppgjør
30.03.2020

Fredag 13. mars ble det kjent at frontfagsforhandlingene blir utsatt til 3. august på grunn av koronasituasjonen. Partene i ...

Les mer
Ledere og tillitsvalgte må samarbeide
27.03.2020

De sentrale partene i staten oppfordrer tillitsvalgte og ledere til å finne gode løsninger sammen. «Et godt og tillits...

Les mer
Korona: Juristforbundet følger opp deg og jobben din

De fleste av Juristforbundets ansatte arbeider nå fra hjemmekontor. Det samme gjelder mange av de tillitsvalgte. Men vi er a...

Les mer
Åpner for mer overtid i kommunesektoren
21.03.2020

På grunn av situasjonen med korona har partene i kommunesektoren blitt enige om å midlertidig utvide rammene for når o...

Les mer
Hva innebærer omsorgspenger og omsorgspermisjon?
19.03.2020

Ett av regjeringens tiltak i forbindelse med koronakrisen, er å øke antall dager foreldre kan være hjemme i omsorgspermisjon...

Les mer
Hovedtariffavtalen videreføres til 15. september
18.03.2020

17. mars ble det avholdt møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten vedrørende ...

Les mer
Resultater fra lønnsundersøkelsen 2019
18.03.2020

Lønnsundersøkelsen er sendt alle våre yrkesaktive medlemmer, og svarprosenten totalt er 43,3 %. Alle medlemmer vil få t...

Les mer
Tariffavtalene forlenges
17.03.2020

Partene i kommunesektoren ble mandag enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september. Også de andre h...

Les mer
Fortsatt en støttespiller for medlemmene
17.03.2020

Vi er i en spesiell og alvorlig situasjon. Pandemien som er på fremmarsj, har endret hverdagen for alle her i landet, også J...

Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter
17.03.2020

Anders Kvam har på vegne av Akademikerne stat inngått en midlertidig avtale med staten om hviletid, kjernetid og overt...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Permittering av arbeidstakere

Permittering innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer at arbeidsforholdet skal opphøre i en midlertidig periode og at arb...

Les mer
Viktig informasjon til medlemmer som har reiseforsikring i Tryg
14.03.2020

Er du i utlandet og vil hjem nå? Har du reiseforsikring i Tryg kan den dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling...

Les mer
Lønnsoppgjøret utsettes til høsten
13.03.2020

Oppgjøret i privat sektor er nå utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

Les mer
Koronaviruset: Hva kan skje med arbeidsforholdet?
11.03.2020

Utbruddet av koronaviruset vil kunne skape store utfordringer for det norske arbeidslivet. Den samfunnsmessige situasjonen k...

Les mer
Sertifisert som «Great Place To Work»
10.03.2020

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene som stilles for å bli sertifisert av «Great Place To Work». Sertifiseringe...

Les mer
Mann og kvinne forhandler på kontor
Mann og kvinne forhandler på kontor
Tid for lønnssamtale?
10.03.2020

Det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette ...

Les mer
Behovet for en likelønnsdiskusjon er absurd

Det skulle være unødvendig å diskutere lik lønn for likt arbeid. Med den fornyede likestillings- og diskrimineringsloven som...

Les mer
Avlyst | Kick Off: iHuman med debatt og tapas
03.03.2020

Juristforbundets Tech Forum inviterer til kick-off med visning av filmen iHuman på Cinemateket (Oslo) 16. mars.

Les mer
1 2 3 4 5 6