Rettssikkerhetskonferansen – i år kan alle delta

Publisert 17.06.2020

Rettssikkerhetsprisen deles ut 24. september 2020. I år kan alle delta på Rettssikkerhetskonferansen hjemmefra. Foto: iStock.com/MicroStockHub

Rettshjelp og likhet for loven, digitalisering av jussen og naturligvis vinneren av Rettssikkerhetsprisen blir temaer for årets Rettssikkerhetskonferanse. Men ikke i Gamle Logen denne gangen, men i form av tre videoseminarer, hvert på under en time. Opplev Rettssikkerhetskonferansen når du vil og hvor du vil på skjerm fra 24. september – helt gratis!

Rettssikkerhetskonferansen, den 15. i rekken, får et nytt og spennende konsept i år. Vi filmer bidragsyterne og redigerer tre tematiske videoseminarer på 45 – 60 minutter. Formen blir som aktualitetsprogrammer på TV med en blanding av enkeltinnlegg og samtaler i studio. Programleder blir Juristforbundets kommunikasjonsrådgiver Vegard Valestrand.

Hvor og når du vil

Dette er gode nyheter for alle som har lyst til å følge den tradisjonelle Rettssikkerhetskonferansen, men bor for langt unna Oslo eller ikke kan ta fri fra jobb. Alle de tre videoseminarene lanseres 24. september og blir liggende på Juristforbundets nettsted. Du velger selv når og hvor du vil se dem, samlet eller hver for seg.

Hovedårsaken til denne nyskapende løsningen er naturligvis at det fortsatt er usikkert når myndighetene vil åpne for så store arrangementer. Samtidig forteller medlemsundersøkelsen om koronasituasjonen at svært få ønsker å delta på store fysiske arrangementer til høsten.

Tilgang til rettshjelp

Det første seminaret skal handle om likhet for loven, om tilgang til juridisk veiledning og rettshjelp for alle. Vi lanserer en ny rapport som utreder og analyserer: Hvilke formelle og reelle muligheter finnes i det norske rettssystemet for å få en rettslig avklaring på et juridisk problem, og hvor utbredt er den formelle og reelle tilgangen på rettshjelp i forbindelse med slik avklaring?

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)/Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Blant bidragsyterne er May-Len Skilbrei (professor og instituttleder ved IKRS), Ingebjørg Tønnesen (tingrettsdommer og leder for det offentlige Rettshjelpsutvalget), Rasmus Asbjørnsen (advokat/partner i Haavind, ansv. for samarbeidet med Gatejuristen/Barnas Jurist), Bente Oftedal Roli (advokat hos Advokat Roli), Anders Løvlie (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO), Tonje Lilaas Larsen (forsker ved IKRS og forfatter av rapporten). Listen blir oppdatert.

Digitalisering av jussen

Digitaliseringen har for lengst nådd juristenes arena, noe som blir tema for det andre seminaret. Hvilke muligheter gir dette for jurister i offentlige etater, næringsliv og advokatfirmaer, for selvstendig næringsdrivende? Vil kunstig intelligens overta juristenes oppgaver eller bli et verktøy som gir bedre juridiske beslutninger? Hva med rettssikkerhet, personvern og etiske snubletråder?

Blant bidragsyterne er Christian Bendiksen (partner i Brækhus, medforfatter av «Når jus møter AI» og tidligere medlem av Juristforbundet Tech Forum), Lise Lyngsnes Randeberg (president i Tekna), Inga Strümke (forsker på kunstig intelligens hos Simula Research Laboratory), Leonora Onarheim Bergsjø (forsker ved Det teologiske fakultet, UiO og leder av Norsk råd for digital etikk), Trine Mehlsether (digitaliseringssjef hos Thommesen). Listen blir oppdatert.

Rettsstatspolitikk og prisutdeling

Rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper står høyt på Juristforbundets agenda. President Håvard Holm vil i det tredje seminaret utdype forbundets politikk på dette området i lys av aktuelle saker.

Dessuten vil lederen for Rettssikkerhetsprisens jury dele ut prisen til årets vinner, som vil bli intervjuet av programlederen. Prisvinneren blir offentliggjort 3. september.