2022

19. desember 2022
Fornøyd med ny Hovedavtale i staten

- Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. 

15. desember 2022
Hva kan vi lære av Baneheia?

Viggo Kristiansen er frikjent for deltakelse i de grusomme overgrepene i Baneheia etter å ha sonet i 20 år. Rettsskandalen e...

13. desember 2022
– Rapporten er et varsku

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. D...

Det norske storting med løver
1. desember 2022
Budsjettenighet med SV – dette betyr det for deg i justissektoren

Etter at SV ble enige med Ap og Sp om neste års statsbudsjett har det kommet noen endringer siden det opprinnelige forslaget...

21. november 2022
Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Juristforbundet og Finans Norge har inngått den første hovedavtalen/overenskomsten for våre medlemmer i virksomheter tilknyt...

Vi har ikke råd til en rettsstat på sparebluss

Denne høsten har rettsstaten for noen sviktet totalt og skapt en tillitskrise. Men vi kan ikke gi den opp. Den er fortsatt e...

16. november 2022
Ny ledelse valgt: – Takk for tilliten!

Sverre Bromander ble valgt til ny president og Benedicte Gram-Knutsen til ny visepresident på Juristforbundets landsmøte 12....

15. november 2022
Rettssikkerhetsprisen til støtte for migrantarbeidere

Pengesummen som følger Rettssikkerhetsprisen 2022 blir gitt til organisasjonen Migrant-Rights.org som arbeider internasjonal...

13. november 2022
Krever at juridisk kompetanse synliggjøres

Juristforbundet krever at offentlige vedtak som omhandler juridiske vurderinger, skal være fattet eller kvalitetssikret av e...

4. november 2022
– SV satser mer på rettssikkerhet enn regjeringen

SV ønsker å bruke 300 millioner på styrket rettssikkerheten i sitt alternative statsbudsjett. Juristforbundets president håp...

27. oktober 2022
Rettssikkerhet koster

Rettsstaten er ikke billig, men den er helt nødvendig. Da er det rart å se at regjeringen foreslår kutt i antall dommerfullm...

27. oktober 2022
Statsbudsjetthøring i Justiskomiteen

Torsdag 27. oktober deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Her kan du le...

24. oktober 2022
Ytringsfrihetskommisjonens utredning – vil du bidra til Juristforbundets høringsuttalelse?

Juristforbundet trenger medlemmer som kunne tenke seg å sitte i en arbeidsgruppe for å utarbeide Juristforbundets høringssva...

Det norske storting med løver
20. oktober 2022
Dette betyr statsbudsjettet for deg som jusstudent og jurist

Jobber du i justissektoren, men ikke fått helt oversikt over hvilke poster i statsbudsjettet som påvirker deg? Her er de vik...

19. oktober 2022
Lise Lyngsnes Randeberg valgt til leder av Akademikerne

– Det er et privilegium å få lede Akademikerne. Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne på hovedorganisa...

19. oktober 2022
Hvor stort er behovet for å utdanne flere jurister?

De etablerte studiestedene har godt av konkurranse. Likevel er jeg bekymret for at utviklingen går for langt, skriver leder ...

16. oktober 2022
Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til frokostseminar om hjemmekontor 20. oktober

Torsdag 20. oktober holder partene i staten frokostseminar om hjemmekontor. Hva sier forskning...

11. oktober 2022
Mener oppnevninger skaper manglende tillit

Næringsdrivende advokater i Juristforbundet har lenge vært kritiske til måten oppnevningen av faste forsvarere og bistandsad...

Det norske storting med løver
11. oktober 2022
Venstre utfordrer statsråden om foreldelse og voldsoffererstatning

Juristforbundets president sendte i forrige uke brev til justisdepartementet med anmodning om at ikrafttredelsen av ny lov o...

Domstolene trenger å bli styrket

Det er viktig at den tredje statsmakt fungerer godt, og hensynet til rettsstaten må vektlegges når statsbudsjettet skal vedt...

Regjeringens budsjettforslag innebærer svekkelse av innbyggernes rettssikkerhet

Konsumprisindeksen steg med nesten fire ganger så mye som foreslått økning av offentlig salærsats. I tillegg økes ikke grens...

6. oktober 2022
Reelt sett redusert domstolsbudsjett, men gledelig for påtalejuristene

Juristforbundets president Håvard Holm fulgte med spenning fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Han og Juristforbundet...

3. oktober 2022
- Ber om utsatt iverksettelse av ny lov om voldsoffererstatning

Juristforbundets president, Håvard Holm sendte i dag et brev til Justisdepartementet med anmodning om at ikrafttredelsen av ...

16. september 2022
Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022

- Fysikeren og pedagogen har over flere år drevet vitenskapsformidling som engasjerer og opplyser og som hjelper oss å skill...

15. september 2022
Møtte statssekretæren: Svært positivt møte

– Kommune-Norge trenger flere jurister. Det gir økt rettssikkerhet, sparer samfunnet for senere rettslige prosesser og er et...

7. september 2022
Nytt styre i Universitets- og høyskoleforening

På et ekstraordinært årsmøte 2.september 2022 gjennomførte Universitets- og høyskoleforeningen under Juristforbundet – Stat ...

6. september 2022
Rettssikkerhetsprisen til Lise Klaveness og Tromsø IL

Rettssikkerhetsprisen 2022 fra Juristforbundet går til fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag og deres arbeid ...

5. september 2022
Innstilt som president og visepresident

Sverre J. W. Bromander, nåværende leder av Juristforbundet – Stat, er av valgkomiteen innstilt til landsmøtet i november som...

31. august 2022
Humanitær støtte til Guatemala og hjemlig rettshjelp

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, no...

23. august 2022
Hvordan unngår vi justisfeil i fremtiden?

Justisfeil eller mistanke om justisfeil, tidligere kalt justismord, har vært tema for en rekke saker de siste årene – og en ...

23. august 2022
Skal ytringsfriheten ha grenser?

Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport for en måned siden. Hvor langt bør det være mulig å gå med sine ytringer uten ...

8. august 2022
Påvirker mediene utfallet av straffesaker?

Juristforbundet inviterer til en utvidet utgave av debatten fra Rettssikkerhetskonferansen i fjor – denne gangen under Arend...

7. august 2022
Kunstig intelligens – skjønnhet eller udyr?

Kan eventyret rundt regulering av kunstig intelligens (KI) og innovasjon noen gang kan ende lykkelig? Spør Juristforbundet T...

Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
28. juni 2022
Fra joggedress til jobbedress?

Hvordan er det med kleskoden etter pandemien?

24. juni 2022
Happy Pride!
23. juni 2022
Enighet med sykehusene

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sekto...

16. juni 2022
Juristforbundet sterkt representert under Arendalsuka

Nærmere 20 tillitsvalgte og ansatte i Juristforbundet vil være på plass under Arendalsuka for å sanke ny kunnskap, bygge net...

9. juni 2022
Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillit...

Statsoppgjøret 2022 - noen skritt i riktig retning

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Nytt av åre...

Delvis seier i kommuneoppgjørene

Vi er i land med årets hovedoppgjør, og partene kom til enighet både på KS-området og i Oslo kommune. Med en ramme på 3,84 p...

25. mai 2022
Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Os...

24. mai 2022
Akademikerne og Unios avtale størst i staten

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgrup...

24. mai 2022
Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et be...

Det norske storting med løver
23. mai 2022
Dette betyr den nye advokat­loven for jurister og advokater

Med den nye advokatloven får jurister, advokater, det rettssøkende publikum og andre aktører i rettslivet for første gang en...

23. mai 2022
Akademikernes streikeuttak i staten

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets ...

18. mai 2022
En streik i Oslo vil ramme bredt

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig r...

Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Jur...

13. mai 2022
Ber justisministeren revurdere den justispolitiske kursen

12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Leder i Juristforbundet seksjon Privat, And...

3. mai 2022
Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om...

29. april 2022
- Stor avstand mellom partene

- Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtarif...

29. april 2022
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune

Akademikerne brøt fredag ettermiddag forhandlingene med Oslo kommune.
–Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhan...

Domstolreformen bør ikke reverseres

Hensikten med domstolreformen var å øke effektiviteten i domstolene og å styrke rettssikkerheten til folk flest. En reverser...

29. april 2022
Bryter forhandlingene i kommunal sektor

–  Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leb...

Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statens tariffområde

I etterkant av tariffoppgjøret 2022, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sent...

26. april 2022
Dommerforeningen fraråder reversering av domstolreformen

Flertallet av landets dommere ønsker ikke å gå tilbake til den gamle domstolstrukturen. En full reversering er ikke hensikts...

26. april 2022
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

20. april 2022
En god lønnsvekst er avgjørende

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kom...

20. april 2022
- Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om vi...

19. april 2022
Innfør juristtittelen

Juristforbundet krever at staten tar i bruk tittelen jurist i statlige virksomheter. 
Med noen få unntak bruker juriste...

8. april 2022
Foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes
interesser og rettigheter på arbeidsplasse...

6. april 2022
Et stort steg nærmere beskyttelse av juristtittelen

Stortingets justiskomité har i sin innstilling til ny advokatlov 5. april enstemmig støttet forslaget om å lovbeskytte titte...

6. april 2022
Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst

Med et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i kommune-Norge og et godt arbeidsmarked for medlemmene, krever Akademiker...

5. april 2022
SAN: Enighet om overenskomstens A-del

SAN og Spekter møttes i dag til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del...

5. april 2022
Enighet de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.

5. april 2022
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Gjennom pandemien har det blitt klart at vi er nødt til å ha et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha...

30. mars 2022
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2022

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Få dommere vil ha full reversering av domstolreformen

Debatten har rast om domstolreformen som ble innført i fjor, og en mulig reversering av denne. Også blant dommerne er det ul...

10. mars 2022
Kan miste verdifull arbeidskraft

Flertallet av dommerfullmektigene vurderer å slutte. Dommerfullmektigforeningen fremmer derfor et lønnskrav for å beholde de...

10. mars 2022
Juristforbundet støtter internflyktninger i Ukraina

Norges Juristforbund støtter den ukrainske fagorganisasjonen FPU med 100 000 kroner. Støtten skal bidra til organisasjonens ...

8. mars 2022
Mæland i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Tidligere justisminister Monica Mæland er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. De øvrige jurymedlemm...

Kvinnelige jurister taper lønn

Bevissthet rundt likestilling hjemme er en forutsetning for at kvinner kan være likestilte i arbeidslivet. Nyutdannede juris...

8. mars 2022
«Nu skal jo damer blive alt mulig»

På begynnelsen av 1900-tallet banet Norges første kvinnelige jurister vei for dagens kvinner. Nå er det jentene som dominere...

Juristforbundet fordømmer Russlands brudd på folkeretten

Russlands invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten og noe Juristforbundet fordømmer på det sterkeste.

24. februar 2022
- Helt essensielt å kunne møtes fysisk

Etter om lag to år med mange digitale -og avlyste kurs, er man i Juristforbundet veldig glade for at den fysiske kursaktivit...

Ut av unntakstilstanden

I likhet med samfunnet for øvrig, har Juristforbundet lagt bak seg nok et år med unntakstilstand på grunn av covid-pandemien...

14. februar 2022
Inngår ny avtale om pensjon og fornyer banktilbudet med Handelsbanken

Juristforbundet fornyer avtalen med Handelsbanken om banktilbud til sine 21 000 medlemmer, som får svært konkurransedyktige ...

7. februar 2022
Læreres rettsvern i praksis

Vold mot lærere har økt kraftig de siste årene. Astrid Marie Grov har sett på utfordringene rundt hvordan ...

26. januar 2022
Faste ansettelser må være hovedregelen

Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor er det bra at regjeringen gjør endringer i arbeidsmiljøl...

26. januar 2022
Ny Hovedavtale med KS

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny Hovedavtale.
- Vi er fornøyde med at tillitsvalgte har fåt...

Det norske storting med løver
18. januar 2022
Stor betydning for alle jurister

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. Den er av sentral og grunnleggende betydning for hel...

14. januar 2022
Verdien av kommunejuristenes kompetanse må heves

Nesten halvparten av norske kommuner har ingen jurister ansatt, og mange av dem ser heller ikke behovet. Nesten like bekymri...