2022

Fornøyd med ny Hovedavtale i staten
19.12.2022

- Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. 

Les mer
Hva kan vi lære av Baneheia?
15.12.2022

Viggo Kristiansen er frikjent for deltakelse i de grusomme overgrepene i Baneheia etter å ha sonet i 20 år. Rettsskandalen e...

Les mer
– Rapporten er et varsku
13.12.2022

Det er mange jurister som sitter i åpne kontorlandskap, fordi det kanskje sparer bedriften for noen kroner i kvadratmeter. D...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Budsjettenighet med SV – dette betyr det for deg i justissektoren
01.12.2022

Etter at SV ble enige med Ap og Sp om neste års statsbudsjett har det kommet noen endringer siden det opprinnelige forslaget...

Les mer
Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge
21.11.2022

Juristforbundet og Finans Norge har inngått den første hovedavtalen/overenskomsten for våre medlemmer i virksomheter tilknyt...

Les mer
Vi har ikke råd til en rettsstat på sparebluss

Denne høsten har rettsstaten for noen sviktet totalt og skapt en tillitskrise. Men vi kan ikke gi den opp. Den er fortsatt e...

Les mer
Ny ledelse valgt: – Takk for tilliten!
16.11.2022

Sverre Bromander ble valgt til ny president og Benedicte Gram-Knutsen til ny visepresident på Juristforbundets landsmøte 12....

Les mer
Rettssikkerhetsprisen til støtte for migrantarbeidere
15.11.2022

Pengesummen som følger Rettssikkerhetsprisen 2022 blir gitt til organisasjonen Migrant-Rights.org som arbeider internasjonal...

Les mer
Krever at juridisk kompetanse synliggjøres
13.11.2022

Juristforbundet krever at offentlige vedtak som omhandler juridiske vurderinger, skal være fattet eller kvalitetssikret av e...

Les mer
You never walk alone – streik og fagforeningenes forhandlingsposisjon

Vi har den siste tiden gjentatte ganger fått erfare hvordan streiker rammer samfunnet vårt. I kjølvannet av arbeidskonflikte...

Les mer
– SV satser mer på rettssikkerhet enn regjeringen
04.11.2022

SV ønsker å bruke 300 millioner på styrket rettssikkerheten i sitt alternative statsbudsjett. Juristforbundets president håp...

Les mer
Rettssikkerhet koster
27.10.2022

Rettsstaten er ikke billig, men den er helt nødvendig. Da er det rart å se at regjeringen foreslår kutt i antall dommerfullm...

Les mer
Statsbudsjetthøring i Justiskomiteen
27.10.2022

Torsdag 27. oktober deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Her kan du le...

Les mer
Ytringsfrihetskommisjonens utredning – vil du bidra til Juristforbundets høringsuttalelse?
24.10.2022

Juristforbundet trenger medlemmer som kunne tenke seg å sitte i en arbeidsgruppe for å utarbeide Juristforbundets høringssva...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Dette betyr statsbudsjettet for deg som jusstudent og jurist
20.10.2022

Jobber du i justissektoren, men ikke fått helt oversikt over hvilke poster i statsbudsjettet som påvirker deg? Her er de vik...

Les mer
Lise Lyngsnes Randeberg valgt til leder av Akademikerne
19.10.2022

– Det er et privilegium å få lede Akademikerne. Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne på hovedorganisa...

Les mer
Hvor stort er behovet for å utdanne flere jurister?
19.10.2022

De etablerte studiestedene har godt av konkurranse. Likevel er jeg bekymret for at utviklingen går for langt, skriver leder ...

Les mer
Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til frokostseminar om hjemmekontor 20. oktober
16.10.2022

Torsdag 20. oktober holder partene i staten frokostseminar om hjemmekontor. Hva sier forskning...

Les mer
Mener oppnevninger skaper manglende tillit
11.10.2022

Næringsdrivende advokater i Juristforbundet har lenge vært kritiske til måten oppnevningen av faste forsvarere og bistandsad...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Venstre utfordrer statsråden om foreldelse og voldsoffererstatning
11.10.2022

Juristforbundets president sendte i forrige uke brev til justisdepartementet med anmodning om at ikrafttredelsen av ny lov o...

Les mer
Domstolene trenger å bli styrket

Det er viktig at den tredje statsmakt fungerer godt, og hensynet til rettsstaten må vektlegges når statsbudsjettet skal vedt...

Les mer
Regjeringens budsjettforslag innebærer svekkelse av innbyggernes rettssikkerhet

Konsumprisindeksen steg med nesten fire ganger så mye som foreslått økning av offentlig salærsats. I tillegg økes ikke grens...

Les mer
Reelt sett redusert domstolsbudsjett, men gledelig for påtalejuristene
06.10.2022

Juristforbundets president Håvard Holm fulgte med spenning fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Han og Juristforbundet...

Les mer
- Ber om utsatt iverksettelse av ny lov om voldsoffererstatning
03.10.2022

Juristforbundets president, Håvard Holm sendte i dag et brev til Justisdepartementet med anmodning om at ikrafttredelsen av ...

Les mer
Andreas Wahl tildeles Akademikerprisen 2022
16.09.2022

- Fysikeren og pedagogen har over flere år drevet vitenskapsformidling som engasjerer og opplyser og som hjelper oss å skill...

Les mer
Møtte statssekretæren: Svært positivt møte
15.09.2022

– Kommune-Norge trenger flere jurister. Det gir økt rettssikkerhet, sparer samfunnet for senere rettslige prosesser og er et...

Les mer
Nytt styre i Universitets- og høyskoleforening
07.09.2022

På et ekstraordinært årsmøte 2.september 2022 gjennomførte Universitets- og høyskoleforeningen under Juristforbundet – Stat ...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen til Lise Klaveness og Tromsø IL
06.09.2022

Rettssikkerhetsprisen 2022 fra Juristforbundet går til fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag og deres arbeid ...

Les mer
Innstilt som president og visepresident
05.09.2022

Sverre J. W. Bromander, nåværende leder av Juristforbundet – Stat, er av valgkomiteen innstilt til landsmøtet i november som...

Les mer
Humanitær støtte til Guatemala og hjemlig rettshjelp
31.08.2022

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, no...

Les mer
Hvordan unngår vi justisfeil i fremtiden?
23.08.2022

Justisfeil eller mistanke om justisfeil, tidligere kalt justismord, har vært tema for en rekke saker de siste årene – og en ...

Les mer
Skal ytringsfriheten ha grenser?
23.08.2022

Ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport for en måned siden. Hvor langt bør det være mulig å gå med sine ytringer uten ...

Les mer
Påvirker mediene utfallet av straffesaker?
08.08.2022

Juristforbundet inviterer til en utvidet utgave av debatten fra Rettssikkerhetskonferansen i fjor – denne gangen under Arend...

Les mer
Kunstig intelligens – skjønnhet eller udyr?
07.08.2022

Kan eventyret rundt regulering av kunstig intelligens (KI) og innovasjon noen gang kan ende lykkelig? Spør Juristforbundet T...

Les mer
Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
Les mer
Fra joggedress til jobbedress?
28.06.2022

Hvordan er det med kleskoden etter pandemien?

Les mer
Enighet med sykehusene
23.06.2022

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sekto...

Les mer
Juristforbundet sterkt representert under Arendalsuka
16.06.2022

Nærmere 20 tillitsvalgte og ansatte i Juristforbundet vil være på plass under Arendalsuka for å sanke ny kunnskap, bygge net...

Les mer
Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet
09.06.2022

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillit...

Les mer
Statsoppgjøret 2022 - noen skritt i riktig retning

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Nytt av åre...

Les mer
Delvis seier i kommuneoppgjørene

Vi er i land med årets hovedoppgjør, og partene kom til enighet både på KS-området og i Oslo kommune. Med en ramme på 3,84 p...

Les mer
Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune
25.05.2022

Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Os...

Les mer
Akademikerne og Unios avtale størst i staten
24.05.2022

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgrup...

Les mer
Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor
24.05.2022

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et be...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Dette betyr den nye advokat­loven for jurister og advokater
23.05.2022

Med den nye advokatloven får jurister, advokater, det rettssøkende publikum og andre aktører i rettslivet for første gang en...

Les mer
Akademikernes streikeuttak i staten
23.05.2022

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets ...

Les mer
En streik i Oslo vil ramme bredt
18.05.2022

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig r...

Les mer
Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Jur...

Les mer
Ber justisministeren revurdere den justispolitiske kursen
13.05.2022

12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Leder i Juristforbundet seksjon Privat, And...

Les mer
Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene
03.05.2022

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om...

Les mer
- Stor avstand mellom partene
29.04.2022

- Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtarif...

Les mer
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
29.04.2022

Akademikerne brøt fredag ettermiddag forhandlingene med Oslo kommune.
–Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhan...

Les mer
Domstolreformen bør ikke reverseres

Hensikten med domstolreformen var å øke effektiviteten i domstolene og å styrke rettssikkerheten til folk flest. En reverser...

Les mer
Bryter forhandlingene i kommunal sektor
29.04.2022

–  Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leb...

Les mer
Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statens tariffområde

I etterkant av tariffoppgjøret 2022, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sent...

Les mer
Dommerforeningen fraråder reversering av domstolreformen
26.04.2022

Flertallet av landets dommere ønsker ikke å gå tilbake til den gamle domstolstrukturen. En full reversering er ikke hensikts...

Les mer
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet
26.04.2022

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

Les mer
En god lønnsvekst er avgjørende
20.04.2022

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kom...

Les mer
- Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften
20.04.2022

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om vi...

Les mer
Innfør juristtittelen
19.04.2022

Juristforbundet krever at staten tar i bruk tittelen jurist i statlige virksomheter. 
Med noen få unntak bruker juriste...

Les mer
Foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen
08.04.2022

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes
interesser og rettigheter på arbeidsplasse...

Les mer
Et stort steg nærmere beskyttelse av juristtittelen
06.04.2022

Stortingets justiskomité har i sin innstilling til ny advokatlov 5. april enstemmig støttet forslaget om å lovbeskytte titte...

Les mer
Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst
06.04.2022

Med et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i kommune-Norge og et godt arbeidsmarked for medlemmene, krever Akademiker...

Les mer
SAN: Enighet om overenskomstens A-del
05.04.2022

SAN og Spekter møttes i dag til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del...

Les mer
Enighet de innledende sykehusforhandlingene
05.04.2022

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.

Les mer
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte
05.04.2022

Gjennom pandemien har det blitt klart at vi er nødt til å ha et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2022
30.03.2022

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
Få dommere vil ha full reversering av domstolreformen

Debatten har rast om domstolreformen som ble innført i fjor, og en mulig reversering av denne. Også blant dommerne er det ul...

Les mer
Kan miste verdifull arbeidskraft
10.03.2022

Flertallet av dommerfullmektigene vurderer å slutte. Dommerfullmektigforeningen fremmer derfor et lønnskrav for å beholde de...

Les mer
Juristforbundet støtter internflyktninger i Ukraina
10.03.2022

Norges Juristforbund støtter den ukrainske fagorganisasjonen FPU med 100 000 kroner. Støtten skal bidra til organisasjonens ...

Les mer
Mæland i juryen for Rettssikkerhetsprisen
08.03.2022

Tidligere justisminister Monica Mæland er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. De øvrige jurymedlemm...

Les mer
Kvinnelige jurister taper lønn

Bevissthet rundt likestilling hjemme er en forutsetning for at kvinner kan være likestilte i arbeidslivet. Nyutdannede juris...

Les mer
«Nu skal jo damer blive alt mulig»
08.03.2022

På begynnelsen av 1900-tallet banet Norges første kvinnelige jurister vei for dagens kvinner. Nå er det jentene som dominere...

Les mer
Juristforbundet fordømmer Russlands brudd på folkeretten

Russlands invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten og noe Juristforbundet fordømmer på det sterkeste.

Les mer
- Helt essensielt å kunne møtes fysisk
24.02.2022

Etter om lag to år med mange digitale -og avlyste kurs, er man i Juristforbundet veldig glade for at den fysiske kursaktivit...

Les mer
Ut av unntakstilstanden

I likhet med samfunnet for øvrig, har Juristforbundet lagt bak seg nok et år med unntakstilstand på grunn av covid-pandemien...

Les mer
Inngår ny avtale om pensjon og fornyer banktilbudet med Handelsbanken
14.02.2022

Juristforbundet fornyer avtalen med Handelsbanken om banktilbud til sine 21 000 medlemmer, som får svært konkurransedyktige ...

Les mer
Læreres rettsvern i praksis
07.02.2022

Vold mot lærere har økt kraftig de siste årene. Astrid Marie Grov har sett på utfordringene rundt hvordan ...

Les mer
Faste ansettelser må være hovedregelen
26.01.2022

Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor er det bra at regjeringen gjør endringer i arbeidsmiljøl...

Les mer
Ny Hovedavtale med KS
26.01.2022

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny Hovedavtale.
- Vi er fornøyde med at tillitsvalgte har fåt...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Stor betydning for alle jurister
18.01.2022

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. Den er av sentral og grunnleggende betydning for hel...

Les mer
Verdien av kommunejuristenes kompetanse må heves
14.01.2022

Nesten halvparten av norske kommuner har ingen jurister ansatt, og mange av dem ser heller ikke behovet. Nesten like bekymri...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Les mer