Innfør juristtittelen

Publisert 19.04.2022

Leder for Juristforbundet stat, Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Juristforbundet krever at staten tar i bruk tittelen jurist i statlige virksomheter. 
Med noen få unntak bruker jurister i statlige virksomheter titler som konsulent, rådgiver eller liknende. Tittelen sier med andre ord ikke noe om hvilken kompetanse de har, snarere tvert imot tåkelegger den om og hvilken kompetanse saksbehandlerne har.

Yrkestittelen jurist gir en bekreftelse og en trygghet utad om at man kan bistå med juridisk kompetanse på høyt nivå. Er man utdannet jurist, må denne kompetansen komme tydelig frem og ikke kamufleres bak titler som saksbehandler eller rådgiver.

Viktig med tillit

For de som søker råd hos eller får tjenester av det offentlige, er det viktig at de har tillit til at den de kommer i kontakt med har kunnskapen som trengs for å gjøre jobben skikkelig.

Når du søker råd hos eller får et brev undertegnet av en offentlig virksomhet, som for eksempel NAV eller Statsforvalteren, hvor alt er lovregulert, skal du enkelt kunne kontrollere at vedkommende, gjennom sin utdanning, har tilegnet seg en bredde- og dybdekunnskap som gjør vedkommende egnet til å løse komplekse, juridiske saker. Til sammenlikning så har du tillit til at den personen som møter deg på legekontoret faktisk har kompetansen som kreves for å behandle deg, nettopp fordi personen bruker yrkestittelen lege.

Rettigheter skal bli ivaretatt

For at du skal vite at råd og vedtak du får fra en offentlig ansatt er gitt av en jurist, krever Juristforbundet at staten innfører tittelen jurist. I dag vet du ikke hvilken kompetanse den du får veiledning og/eller et vedtak fra faktisk har, du får ikke en gang vite om denne har kompetanse på området i det hele tatt. Du skal vite at dine rettigheter blir ivaretatt av en person som kan jussen. I dag er alt lovregulert og regelstyrt, og da fortjener borgerne at deres rettigheter og plikter er ivaretatt av noen som har utdannelsen til nettopp det, sier Sverre Bromander leder Juristforbundet stat