Hvor stort er behovet for å utdanne flere jurister?

Publisert 19.10.2022 av Johannes Ørn Thorsteinsson, Leder, Juristforbundet – Student

Foto: Juristforbundet/Sturlason

De etablerte studiestedene har godt av konkurranse. Likevel er jeg bekymret for at utviklingen går for langt, skriver leder av Juristforbundet – Student.

Mandag 17. oktober kom meldingen om at BI har fått godkjent sin søknad til å opprette masterstudier i rettsvitenskap. Samtidig kom også beskjeden om at Universitetet i Agder (UiA) har fått avslag i denne runden. I tillegg venter Universitetet i Stavanger på avgjørelse på sin søknad.

På generelt grunnlag er jeg ikke i tvil om at jussutdannelsen trenger nyvinning og innovasjon. De etablerte studiestedene har godt av konkurranse. Det sørger for at alle blir skjerpet, noe som igjen tar utdanningen fremover.

Jeg vil imidlertid si at jeg samtidig er bekymret for at denne utviklingen går for langt. Norge er et lite land. Hvor mange studiesteder kan tilby rettsvitenskap uten at det går på bekostning av robuste fagmiljø? Det kan neppe være en ønskelig at opprettelsen av nye studiesteder skal gå på bekostning av fagmiljøene i Tromsø, Oslo eller Bergen.

Hva er behovet?

I tillegg er det også et åpent spørsmål hvor mange jurister det er behov for i fremtiden. Selv om det riktig nok ikke er snakk om et stort antall nye studieplasser i første omgang, må det også diskuteres om det faktisk er behov for å utdanne flere jurister enn det som utdannes i dag.

For meg er det uforståelig at ikke dette ble vurdert før gradsforskriften ble endret i 2021. Til sammenligning var det ikke aktuelt å endre gradsforskriften for medisinutdanning før det fremtidige behovet for antall leger var avklart.

Penger til nye studieplasser?

Juristforbundet – Student har også studenter som studerer bachelorgrad i rettsvitenskap. For mange av disse studentene er det viktig å få tilgang til studieplass på et masterstudium. Opprettelse av nye studieplasser og økte muligheter for opptak på masterstudie har derfor vært en del av seksjonens handlingsplan de siste årene. Seksjonen er i utgangspunktet positiv, med det forbehold at det er behov for de studieplassene som eventuelt opprettes.

Juristforbundet har også ønsket svar på hvordan finansieringen av nye studieplasser på offentlige undervisningsinstitusjoner skal skje. Skal de etablerte fakultetene miste studieplasser som skal omfordeles til nye aktører, eller skal det komme friske penger til opprettelse av nye studieplasser? Igjen er dette et uavklart spørsmål.

La meg avslutte med å si at jeg ikke er i tvil om at BI kommer til å utvikle et utmerket mastergradløp. Jeg ønsker nye tanker og impulser velkommen. Vi ser frem til et godt samarbeid fremover.