Kan miste verdifull arbeidskraft

Publisert 10.03.2022

Tidligere nestleder i Dommerfullmektigforeningen, Adrian Idehen. Foto: skjermdump Stortings-TV

Flertallet av dommerfullmektigene vurderer å slutte. Dommerfullmektigforeningen fremmer derfor et lønnskrav for å beholde den viktige arbeidskraften.

Dommerfullmektigforeningen (DFF) gjennomfører årlig en medlemsundersøkelse som kartlegger medlemmers arbeids- og lønnsvilkår.

Fra fjorårets undersøkelse kommer det frem at nesten 90 prosent av medlemmene vurderer å slutte. Hovedgrunnen de oppgir er for lite lønn.

Krever 80 tusen

Gjennomsnittlig tjenestetid for dommerfullmektigene er, ifølge eldre tall fra Domstolsadministrasjonen, 18 måneder, til tross for muligheten til å jobbe som dommerfullmektig i opptil 36 måneder.

DFF fremmer nå et lønnskrav etter hovedtariffavtalen for Akademikerne under punkt 2.5.3 nr. 2:

«Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. (…)».

Kravet er et generelt tillegg oppad begrenset til 80 000 kroner per ansatt til alle medlemmer. Det er rundt 140 dommerfullmektige i landet.

Vanskelig å beholde

Dagens årslønn for ferske dommerfullmektige ligger på 522 900 kroner. Etter to år går lønnen opp til 571 300 kroner.

– Vi mener situasjonen har utviklet seg slik at det må være klart at tingrettene i dag har særlige vansker med å «med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats». Det er særlig alternativet «beholde», som vi gjør gjeldende, skriver nestleder i DFF Adrian Idehen.

Kravet ble varslet under de lokale lønnsforhandlingene i oktober i fjor.

– Vi som dømmer folk til fengsel

94 prosent går ned i lønn når de begynner som dommerfullmektig, og i snitt går de ned 225.900 kroner, viser medlemsundersøkelsen.

En alminnelig dommerlønn ligger på rundt 1,2 millioner kroner. Dommerfullmektigstillingen er en opplæringsstilling og har derfor lavere lønn, men DFF mener de i stor grad gjør mange av de samme oppgavene som en dommer.

 Samtidig tjener de mindre enn tilsvarende stillinger i andre yrker.

– Hvorfor tjener vi mindre enn politifullmektiger, kommuneadvokatfullmektiger og jordskiftedommerfullmektiger, som også er opplæringsstillinger? I tillegg tjener vi mindre enn rådgivere i staten, utreder og politiadvokater. Og til forskjell fra de jeg har nevnt nå, så er det vi som dømmer folk til fengsel på ukentlig basis, sa nestleder Adrian Idehen i innlegget til justiskomitéen i fjor, skriver JURISTEN.