Rettssikkerhet koster

Publisert 27.10.2022 av Henrik Rode Evensen, leder av Dommerfullmektigforeningen

Rettsstaten er ikke billig, men den er helt nødvendig. Da er det rart å se at regjeringen foreslår kutt i antall dommerfullmektiger – vi er tross alt billigst i drift.

Dommerfullmektiger kan sammenlignes med matvaremerket First Price. Like god kvalitet, men billigere og mer budsjettvennlig. Du får rett og slett mest mulig rettsikkerhet for pengene med oss. Da stusser vi på at det i disse stramme budsjettider foreslås å kutte 18 millioner kroner til dommerfullmektigstillinger, noe som tilsvarer 25 til 30 stillinger.

Det er tøffe tider for alle, vi er klar over det. Men der vi ellers kan spare på strøm og spare på bensin, kan vi ikke – og skal vi ikke - spare på rettsikkerhet. Det er mye takket være innsatsen til dommerfullmektigene rundt om i landet at domstolskøene ikke er lengre enn de kunne ha vært. Vi gjør en viktig jobb for at rettsvesenet fungerer så godt som det tross alt gjør. Færre dommerfullmektiger betyr at færre saker behandles, at behandlingen tar lenger tid og at kvaliteten på avgjørelsene kan bli dårligere.

Å ha en rettsak hengende over seg er belastende. Å stå i domstolskø for å få saken sin avgjort er svært krevende. Domstolene må være rigget slik at folk får sakene sine avgjort uten unødvendig belastning. Vi ber derfor Stortinget sløyfe kuttene som går utover rettssikkerheten til folk flest. Dommerfullmektigene er mye rettsikkerhet for pengene. Domstolene trenger alle dommerfullmektigene den har!