- Helt essensielt å kunne møtes fysisk

Publisert 24.02.2022

Sverre Bromander, leder for Juristforbundet Stat. Foto: Thomas Haugersveen

Etter om lag to år med mange digitale -og avlyste kurs, er man i Juristforbundet veldig glade for at den fysiske kursaktiviteten er tilbake. I midten av februar hadde nye tillitsvalgte i statlig sektor et todagers kurs i Son. 

Deltakerne var godt fornøyde med å kunne møtes for både faglig og sosialt påfyll.

– Vi er veldig glade for å være i gang med fysiske kurs og annen fysisk møteaktivitet igjen. De lokale tillitsvalgte er Juristforbundets ansikt utad, og på mange måter vår viktigste ressurs, sier Sverre Bromander, leder for Juristforbundet Stat.

Trygge tillitsvalgte

Kurset hadde som mål å gjøre de nye tillitsvalgte tryggere i rollen sin. Over de to dagene fikk man blant annet en innføring i forbundets avtaleverk og organisasjonsforståelse, et kommunikasjonskurs samt hvordan forbundet arbeider politisk både internt og eksternt.

Advokat i Juristforbundet, Thea Willas Bure, var en av foredragsholderne på kurset i Son. Hun ga de tillitsvalgte en innføring Hovedtariffavtalen, og setter også stor pris på den fysiske arenaen.

– Det er utrolig gøy og inspirerende å holde fysiske kurs for våre dyktige og engasjerte tillitsvalgte. Kursene er også en god arena for å møtes og for å få innblikk i hvilke problemstillinger som rører seg i de ulike virksomhetene, sier Bure.

Advokat i Juristforbundet,Thea Willas Bure, var en av foredragsholderne.

Alle på samme lag

– Det er både viktig og verdifullt for oss å involvere de tillitsvalgte i det «laget» Juristforbundet er. Vi er alle på samme lag og vi vil vise at dette vervet utfører de sammen med oss i resten av forbundet. Da er det helt essensielt å kunne møtes fysisk, snakke med de tillitsvalgte og også gi kurset og opplæringen en sosial og relasjonsbyggende side, avslutter Sverre Bromander.

I løpet av våren blir det flere muligheter til å møtes fysisk på ulike kurs.