Foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen

Publisert 08.04.2022

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes
interesser og rettigheter på arbeidsplassen. Denne innsatsen ønsker
vi å hedre med å kåre årets tillitsvalgt.

Kriterier:

Årets tillitsvalgt er en tillitsvalgt som i inneværende år har fylt rollen på en særlig god måte og som Juristforbundet håper å ha med seg på laget også fremover. Kriterier for valg av årets tillitsvalgt 2022 er:

  • Fremstår som en tydelig representant og en ressurs for sine
    medlemmer ved å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter.
  • Har gjort et arbeid av særlig betydning for Juristforbundet.
  • Viser profesjonalitet, dyktighet og initiativ i rollen som tillitsvalgt.
  • Evner å skape gode relasjoner til sine medlemmer, ledelsen og øvrige parter på arbeidsplassen.
  • Er en god ambassadør for juristenes kompetanse og
    anseelse, og fremmer den juridiske profesjonen.

Har du en tillitsvalgt du ønsker å nominere?

Send inn ditt forslag til tillitsvalgt@juristforbundet.no. Frist for å sende inn kandidater er 15. oktober.

Prisen består av et reisegavekort på kr 10 000, gratis kursavgift på JUS-kurs i hele 2023, samt innrammet karikaturtegning av prisvinneren.

Vinneren presenteres under Juristkongress 25. november.