Mæland i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Publisert 08.03.2022

I fjor valgte juryen å gi Rettssikkerhetsprisen til Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist.

Tidligere justisminister Monica Mæland er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. De øvrige jurymedlemmene fortsetter i vervene. Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 21. september.

Rettssikkerhet for alle

Rettssikkerhetsprisen er delt ut årlig av Juristforbundet siden 2006, men juryen er uavhengig av forbundet. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Blant tidligere vinnere er Maria Hessen Jacobsen, Randi Rosenqvist, Tor Aksel Busch, Tore Sandberg, Carsten Smith og Ada Sofie Austegard.

Kompetent jury

Monica Mæland har en lang karriere bak seg som politiker. Før hun gikk inn som statsråd for flere departementer i Solberg-regjeringen, var hun bl.a. en markant byrådsleder i Bergen gjennom 10 år. Om kort tid tiltrer hun som partner i advokatfirmaet Schjødt.

Med seg i juryen har hun Eirin Eikefjord, jurist og politisk redaktør i Bergens Tidende, og Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Fortsetter gjør også Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og Jon Wessel-Aas. Han er partner/advokat (H) i advokatfirmaet Lund & Co DA og leder av Advokatforeningen.

Les om Rettssikkerhetsprisen