Happy Pride!

Publisert 24.06.2022 av Hallvard Øren, Leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg

Foto: iStock

Denne uken er det Oslo Pride og dermed mye feiring og markering i hovedstaden. Resten av landet har sine prider gjennom hele året. Det er fint og en påminnelse for oss alle om den tiden vi lever i og historien vi har med oss.

Det er i år bare 50 år siden det var straffbart for to av det mannlige kjønn å ha seksuelt samkvem. Kvinnene var ikke nevnt, og det sier noe om hvordan kvinner ble oppfattet av de som bestemte straffebudene på den tiden. 21. april 1972, etter flere års kamp ble forbudet i § 213 fjernet og straffebudet var borte for mannkjønn. Fjerning av straffebudet var viktig i seg selv, ved å fjerne frykten mange hadde til å kunne bli straffet for å elske den de ville. Samtidig var det holdningsmessig starten på arbeidet som fremdeles pågår, som handler om hvordan vi oppfatter våre medmennesker.

Den dag i dag er «homo» et skjellsord for mange. Mange får avsmak av to av samme kjønn elsker hverandre. Transpersoner opplever diskriminering. I mange land er det fremdeles forbudt. Derfor er det viktig at vi jurister tar standpunkt for retten til å kunne være seg selv. Retten til å elske den man vil. Det er det Pride handler om. Det er derfor vi må støtte opp om dette.

Lørdag 25. juni kl 13:00 går Juristforbundet sammen med de andre Akademikerforeningene i paraden i Oslo Pride.

Vi håper du og alle andre også vil gjøre det sammen, og møter opp for å feire 50 år uten straffebud for å elske den man vil!

Akademikerne har laget et Facebook-arrangement der det oppdateres informasjon: