Varsel om tid og sted for Juristforbundets landsmøte 2020

Publisert 03.07.2020
Juristkongress 2016: Oversiktsbilde sal, mennesker med hender i været

Juristforbundets landsmøte avholdes 6. – 7. november 2020 på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo.

Deltagelse

På grunn av situasjonen rundt Covid19 vil det være begrenset adgang til fysisk deltagelse for andre enn valgte representanter.

Saker til dagsorden

Alle medlemmer kan fremme saker til behandling på Landsmøtet. Slik saker må fremmes 3 måneder før landsmøtet, det vil si senest 6. august. Saken fremmes via seksjonsstyrene som gir sin anbefaling om videre behandling av saken. Dersom saken fremmes direkte til sekretariatet eller hovedstyret, vil den bli oversendt relevant seksjonsstyret til uttalelse. Seksjonsstyret oversender saken med anbefaling om videre behandling til hovedstyret senest 1 måned før landsmøtet. Hovedstyret fremmer saken for landsmøtet med innstilling til vedtak, jf. vedtektenes § 3-1-2

Oversikt over faste saker på dagsorden fremgår av vedtektenes § 3-2-3.

Representanter med stemmerett

Representantene velges av seksjonene. Frist for å melde inn representanter er 6. oktober. Innkalling til Landsmøtet med oppfordring til å melde inn delegater samt foreløpig dagsorden sendes seksjonene senest 3 måneder før Landsmøtet.