Koronakrisen kan påvirke ferske juristers yrkesvalg

Publisert 06.05.2020 av Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet

Katrine Bratteberg, visepresident i Juristforbundet

De aller fleste av oss opplever for tiden en arbeidssituasjon utenom det vanlige. For noen innebærer det å ha flyttet arbeidsplassen hjem, for andre at man for en periode utfører andre arbeidsoppgaver enn de man har til vanlig.

For noen innebærer situasjonen usikkerhet omkring egen arbeidsplass, enten ved at man er permittert eller er i fare for å kunne bli det. Blant våre medlemmer er det gjerne de som arbeider i privat sektor, særlig advokatbransjen, som sterkest kjenner på denne usikkerheten eller opplever å være permittert.

I skrivende stund melder NAV at 433 000 mennesker er helt eller delvis ute av arbeid. Det er et enormt antall mennesker som har fått livet snudd på hodet på kort varsel og ubestemt tid.

Men selv om arbeidslivet nå i stor grad er preget av det ekstraordinære, skal vi engang tilbake til normalen. Juristforbundets lønnsundersøkelse, omtalt og analysert i denne utgaven av Juristen, er en viktig og nødvendig kilde for oss alle til å bygge kunnskap om lønn og karriere for oss jurister.

Særlig interessant ved årets undersøkelse er det at lønnstallene også er brutt ned på kjønn. At menn tjener mer enn kvinner i privat sektor er en kjent utfordring. At man har tilsvarende utfordring i offentlig sektor var mer uventet. Jeg er glad for at Juristforbundets kvinneutvalg har satt fokus på dette og ser frem til at vi skal få mer kunnskap om hva som ligger bak lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige jurister.

Også studentmedlemmene våre har nå en studietid utenom det normale. Selv om studiestedene er gode til å tilpasse læringssituasjonen, kan nok overgangen fra livet på campus til hjemmestudier for mange oppleves om ensomt.

Om situasjonen vi nå er i vil påvirke nyutdannede juristers valg av yrke, gjenstår å se. Men det vil ikke være overraskende om flere søker seg til det man opplever som trygge jobber i disse usikre tidene.

Det er uansett ingen grunn til å tro at det blir mindre behov for jurister i tiden vi er inne i. Tvert imot. Juristenes bidrag til å bygge forsvarlige rammeverk rundt et samfunn i unntakstilstand har vært og er avgjørende.

Ta vare!