Viktige datoer for høstens lønnsoppgjør

Publisert 14.08.2020

Ettersom vårens frontfagsoppgjør mellom NHO og LO ble utsatt til 3. august på grunn av Corona-pandemien har hovedoppgjøret i alle sektorer blitt utsatt til høsten. Hva vi kan forvente oss fra disse oppgjørene er enda tidlig å si ettersom frontfagsoppgjøret er i mekling. 

Fristen for meklingen i frontfagsoppgjøret er 20. august kl. 00:00. Etter dette vil vi vite mer om forutsetningene for hovedoppgjørene i de andre sektorene.

Arbeidsgiversiden i flere av tariffområdene har varslet null-oppgjør på grunn av den spesielle situasjonen vi befinner oss i, men arbeidstakersiden står fast på at det skal forhandles mellom partene før vi kan snakke om et resultat. Dette fordi det i et hovedoppgjør er muligheter for å forhandle alle bestemmelsene i hovedtariffavtalen, og ikke bare økonomien.

Det statlige hovedoppgjøret starter 1. september med frist 15. september, kl 00.00. Hovedoppgjøret i kommunal sektor og Oslo kommune starter opp 3. september og har samme frist. Hvis partene ikke blir enige til fristen går oppgjøret til mekling. Denne meklingen har frist 14. oktober. En eventuell streik er dermed aktuell etter denne datoen.

Det er først tidligst etter fristen 15. september, dersom partene kommer til enighet innen dette, at de lokale forhandlingene i stat og kommune vil kunne starte opp. Det er viktig å huske på at lokale forhandlinger i statlig sektor avhenger av hva partene blir enige om i det sentrale oppgjøret. Vi må dermed være forberedte på at det i år kan bli annerledes enn det har vært tidligere. De lokale forhandlingene for kapittel 3 og 5 i den kommunale hovedtariffavtalen er i utgangspunktet uavhengig av de sentrale forhandlingene i sektoren. Vi forventer likevel at det i år er fornuftig å se hen til hvilke signaler som gis sentralt også i disse forhandlingene.

Når det gjelder Oslo kommune er fristen for dette oppgjøret også satt til 15. september. Hvis partene blir enige innen denne fristen vil vi vite mer etter den om hvordan det vil bli med lokale forhandlinger i dette tariffområdet.

I hovedoppgjøret for Spekter vil det avholdes innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger) med Akademikerne den 28. august. Frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om overenskomstens del B, vil bli fastsatt i A-delsforhandlingene. Forhandlingsdatoer for eventuelle videre forhandlinger om sentrale avtaler for helseforetakene (A1 og A2) er foreløpig ikke fastsatt. Spekter planlegger å avholde et informasjonsmøte for sine medlemmer om lønnsoppgjøret 27.august.

 

Viktige datoer for hovedoppgjøret 2020:

20. august: Meklingsfrist frontfagsoppgjøret

28. august: Spekter A-delsforhandlinger

1.–15. september: Statlig sektor

3.–15. september: Kommunal sektor/ Oslo kommune

22.–23. september: Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift)

14. oktober: Meklingsfrist for stat, kommune og Oslo kommune