Juristforbundets medlemsundersøkelse

Publisert 03.06.2020

Leder av Juristforbundet – Student, Sondre Lie, oppfordrer alle studentmedlemmer til å svare på medlemsundersøkelsen som er sendt ut i dag.

Denne uken sender vi ut medlemsundersøkelsen til alle våre yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer. 

Vi ønsker å få vite mer om dine interesser, og om du er fornøyd med medlemsfordelene. Vi håper du vil ta deg tid til å svare, slik at vi kan gi deg et enda bedre medlemstilbud.

Dine meninger er viktige for oss, og vi håper du kan avse 4 – 5 minutter for å svare på undersøkelsen.

Alle som svarer er med i trekning av 10 gavekort på 1.000 kroner. Svarfrist er 18. juni.

 

Undersøkelsen gjennomføres av vår eksterne leverandør Rambøll Management Consulting. Ingen hos Juristforbundet vil ha tilgang til hvordan enkeltpersoner svarer, og Rambøll vil kun lage rapporter på grupper med fem eller flere svar. Data håndteres i tråd med gjeldende regelverk for personvern.