Er du tillitsvalgt i staten?

Publisert 03.06.2020
Sverre Bromander

Leder av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander, oppfordrer alle tillitsvalgte i staten til å svare på spørreundersøkelsen.

Hovedavtalen skal reforhandles i høst, og derfor har Fafo sendt ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte og ledere i staten. Hvor fornøyd er man med dagens avtale, hvordan står det til med samarbeidet og med medbestemmelsen, hvor godt fungerer bestemmelsene under omstilling og hvilke endringer ønsker man seg?

– Vi ønsker flest mulig svar! Svarer du, forbedrer du vår mulighet til å arbeide for dine rettigheter. For å få et best mulig forhandlingsresultat er vi avhengig av at flest mulig svarer, oppfordrer Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat.

– I staten forhandler vi i stor grad kollektivt, som betyr at de tillitsvalgte forhandler på vegne av medlemmene. Alle medlemmer kan bidra i de kollektive forhandlingene ved å gjøre tillitsvalgte og verktøyet deres gode. De som skal forhandle, er helt avhengig av kunnskap om hva medlemmene opplever, ønsker og behøver. Da er vi avhengig av at flest mulig svarer på spørreundersøkelsen, forklarer Bromander.

Lederen for Juristforbundets medlemmer i staten håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen - og selvfølgelig alle andre undersøkelser forbundet sender ut. Undersøkelsen er anonym, og resultatene publiseres i en Fafo-rapport.

Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne).

Har fått epost om undersøkelsen, men enda ikke svart? Vi setter stor pris på om du gjør det nå! Er du tillitsvalgt i en statlig virksomhet, men ikke har mottatt undersøkelsen? Ta kontakt med Fafo på tilbakemeldingFO@fafo.no, så får du en link.