2020

Dommernes støttefond - utdeling av midler i 2020
18.02.2020

Dommernes støttefond deler i år ut inntil kroner 30. 000. Begrunnet søknad om tildeling må sendes innen 2. mars 2020.<...

Les mer
Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon
13.02.2020

- Akademikerne jobbet for en løsning. Dette var ikke det utfallet vi ønsket, sier Akademikernes forhandlingsleder Anders Kva...

Les mer
Støtt likhet for loven – bli med på Oslo Legal Walk
11.02.2020

Nok en gang inviterer Juristforbundet til fellesvandringen Oslo Legal Walk. Medlemmene og andre interesserte inviteres til å...

Les mer
Mulighetenes år er i gang

Vi er godt i gang med et nytt år. Vi har allerede fått en ny justisminister og et nytt hovedkvarter for Det juridiske fakult...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen
11.02.2020

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
Juristforbundets president valgt inn i Akademikernes styre
06.02.2020

Juristforbundets president, Håvard Holm, er nå valgt inn i Akakademikernes styre. Dette er et viktig verv som gjør at Jurist...

Les mer
Akademikerne med ny klimapolitikk
05.02.2020

- Klimautfordringene vil påvirke både arbeidslivet og samfunnet det neste tiåret. Omstillingen må skje på en inkluderende må...

Les mer
- De gode klimaløsningene finnes på den enkelte arbeidsplass
03.02.2020

- Våre medlemmer er over gjennomsnittet opptatt av klima og miljø. Dette engasjementet må mobiliseres på den enkelte arbeids...

Les mer
Bistår medlemmer og tillitsvalgte
31.01.2020

Juristforbundets Arbeidslivsavdeling ivaretar medlemmenes interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold....

Les mer
Bli med på Arbeidslivets klimauke!
31.01.2020

- For å løse klimautfordringene er vi helt avhengig av gode politiske valg, men det handler også om de valgene som vi alle g...

Les mer
Din første juristjobb
30.01.2020

Som nyutdannet jurist er det naturlig å være litt usikker på hvordan du skal sette deg inn i din første jobb. Det er noen kl...

Les mer
Universitetet i Oslo, Domus Media
Universitetet i Oslo, Domus Media
Forskningssamarbeid med Det juridiske fakultet
15.01.2020

Hva er status for tilgangen til rettsråd og bistand ved sakførsel her i landet? Er loven lik for alle i praksis? Disse spørs...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen
15.01.2020

Lønnsundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen f...

Les mer
Er du offentlig ansatt? Slik blir pensjonen din fra 2020
06.01.2020

Ved overgangen fra 2019 til 2020 skjedde det mange kaller den den største endringen i pensjonsordningen til offentlig ansatt...

Les mer
Juristforbundet overtar hele Juristenes Hus
10.12.2019

Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, har nå signert av...

Les mer
Større klimafokus i partssamarbeidet for kommunesektoren
09.12.2019

Fredag ettermiddag ble det enighet om revidert utgave av hovedavtalen i KS-området. Akademikerne er tilfreds med at man styr...

Les mer
Vilje til å ta ansvar
02.12.2019

Nylige spørreundersøkelser viser at tilliten til forvaltning og domstoler er svekket etter EØS-skandalen. Noe annet ville et...

Les mer
Behov for ny kompetanse gjennom hele livet
27.11.2019

Bidrag til økt kompetanse om digitaliseringen av arbeidslivet, er det medlemmene ønsker seg mest fra Juristforbundet. Samtid...

Les mer
Medlemsundersøkelse om juristers arbeidsmønstre og nye kontorløsninger
20.11.2019

Juristforbundets medlemmer opplever stadig oftere omstillinger og endringer i kontorløsninger i arbeidshverdagen. Begreper s...

Les mer
EØS-skandalen – veien videre
13.11.2019

Juristforbundet ønsker en kunnskapsbasert debatt. Vi vil derfor involvere medlemmene i vårt videre arbeid.

Les mer
Ta i bruk digitale verktøy!

Digitalisering er på full fart inn på juridiske arbeidsplasser. Skal juristene være redde for å miste oppgaver til maskiner ...

Les mer
Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene
12.11.2019

Digitalisering, styrket lokalt samarbeid og kompetanseheving er viktige temaer når Akademikerne går inn i forhandlingene.

Les mer
Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?

For et par uker siden arrangerte Juristforbundet Rettssikkerhetskonferansen for 12. gang i Gamle Logens ærverdige lokaler. Å...

Les mer
Skuffet over liten forhandlingsvilje
06.11.2019

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene i dag ble enige om at det ikke var grunnl...

Les mer
Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke
04.11.2019

5. november starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mell...

Les mer
På tilliten løs
30.10.2019

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge...

Les mer
Mastergradsstipend for beviserverv og arbeidsrett
29.10.2019

«Nøytralitetsprinsippenes innvirkning på norsk straffeprosess» og «Kontrolltiltak på arbeidsplassen» er titlene på de to kom...

Les mer
Skal styrke medlemsfordelene
29.10.2019

Juristforbundets hovedstyre har nedsatt et utvalg for å utvikle og styrke tilbudet av rabattavtaler og andre medlemsfordeler...

Les mer
Signerer avtale
Signerer avtale
Lønnsopplysninger – hva kan man få innsyn i?

Høsten er tid for lønnsforhandlinger i mange virksomheter. Ett spørsmål som dukker opp i den forbindelse er muligheten for i...

Les mer
Spar inntil 80 % på dine viktigste forsikringer

Juristforbundet Forsikring har sammenlignet medlemsprisene på personforsikring med de du får hos de ledende forsikringselska...

Les mer
Ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund

Det vil bli avholdt ekstraordinært landsmøte i Norges Juristforbund 4. november 2019.

Les mer
Jo, justisminister, det er krise i domstolene
25.10.2019

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr nekter for at det er noen krise i domstolene i Norge. Altså det stikk motsatte...

Les mer
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunal sektor til Skatteetaten
15.10.2019

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen deles ut på onsdag
14.10.2019

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polen...

Les mer
Thomas Hylland Eriksen vinner Akademikerprisen 2019
10.10.2019

- Som forsker sitter man mye alene og er usikker på om noen bryr seg om det man jobber med. Å vinne denne prisen betyr at an...

Les mer
Norsk rettssal
Norsk rettssal
Domstolene skal ivareta rettssikkerhet og forhindre maktovergrep. Det er det debatten om ny domstolsstruktur må handle om.

Dommerforeningen kan slutte seg til hovedtrekkene i Domstolkommisjonens forslag. Dette er hvorfor.

Les mer
Gratis juridisk bistand
07.10.2019

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få g...

Les mer
Digitaliseringen av NAV krever mer juridisk kompetanse
02.10.2019

– Det høye tempoet vi har på digitalisering stiller store krav til juridisk kompetanse, sier Haakon Hertzberg, assisterende ...

Les mer
Ny pensjonsordning for offentlig ansatte født fra og med 1963. Dette må du vite om pensjonen din
30.09.2019

Alle offentlig ansatte som er født fra og med 1963 vil fra 01.01.2020 få en ny pensjonsordning. For denne gruppen stopper op...

Les mer
Sett rettssikkerhet på kommunekartet!

I den daglige strømmen av nyheter la jeg i vår særlig merke til en sak om den lille kommunen Vestvågøy i Lofoten. Lokalavise...

Les mer
1 2 3 4 5 6