Jurister i åpent kontorlandskap sliter med støy og tidstyver på jobben

Publisert 31.03.2020
Kontorfellesskap

Foto: iStock/Zavieranau

Har du åpent kontorlandskap sliter du mer med forstyrrelser og tidstyver enn kolleger på enekontor. Det viser en ny undersøkelse gjort på oppdrag for Juristforbundet. Halvparten av alle spurte sier de er på etterskudd med arbeidsoppgavene. Det kommer også fram at 20 prosent av juristene har benyttet hjemmekontor, flest i privat sektor.

Undersøkelsen er utført av Company Pulse og er den første i rekken av tre. Hensikten med flere undersøkelser er å måle trend og kartlegge ulike perioder. Neste runde blir i høst.

– Vi gjør dette for å skaffe harde fakta i en debatt som til tider er preget av synsing og følelser. Med dette vil vi ha mulighet til å påvirke fremtidens arbeidsplasser for våre medlemmer, sier Juristforbundets generalsekretær, Magne Skram Hegerberg.

Under følger noen av funnene fra undersøkelsen. Vil du lese mer finner du hele rapporten her.

  • Det rapporteres om betydelig mer forstyrrende støy i delt kontor og åpne landskap enn i enekontor. Hovedkilden til støy er fra kolleger i lokalene.
  • Kommentarer fra juristene tyder på at mange stillerom ikke er tilrettelagt for kontorarbeid og heller ikke beskytter tilstrekkelig mot støy.
  • 52 prosent av juristene svarte at de var på etterskudd med arbeidsoppgaver.
  • 20 prosent har benyttet hjemmekontor. Hovedsakelig på kveldstid og i helger.
    Disse jobber mer og er i større grad på etterskudd med arbeidsoppgaver. Disse resultatene er svært annerledes enn i mange andre virksomheter, hvor de som jobber fra hjemmekontor er mer ajour med arbeidsoppgaver.