Påskehilsen fra Juristforbundet – Stat

Publisert 03.04.2020 av Sverre Bromander, leder i Juristforbundet – Stat

Den stille uken ble plutselig veldig stille. Og den ble lengre enn vanlig, vi fikk mange stille uker. Ikke like stille jobbmessig for alle sammen, for mange snarere tvert imot. Men mye av tiden tilbringes nå alene. Det er en spesiell situasjon, en rar situasjon, men også en helt nødvendig situasjon. 

Denne kampen skal vinnes. Og kamper vinnes om vi står sammen og kjemper sammen og tar vare på hverandre. Det kan minne oss mye om tillitsvalgtsarbeid og vår virksomhet. Det er slik vi som tillitsvalgte skal virke i våre verv.

Juristforbundet har vurdert å sette opp en egen beredskap for dere som skal fremforhandle egne arbeidstidsavtaler. Vi har vurdert å opprette en sammensatt gruppe av ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte med erfaring med og kompetanse på denne type forhandlinger. Det har så langt ikke kommet så mange henvendelser at det tilsier en endring av normal organisering og arbeidsprosess, så vi er foreløpig kommet frem til vi nøyer oss med å oppfordre alle dere som skal fremforhandle eller fremforhandle slike avtaler om å ta kontakt med oss, så skal vi samle og koordinere disse.

Vi som tillitsvalgte skal være fleksible og løsningsorienterte, og vi skal ta ansvar for å finne de gode løsningene. Det gjør vi best ved å ta vare på og verne om medlemmene våre og stå opp for rettighetene til arbeidstakerne. Det er de som skal utføre sitt viktige arbeid og sine viktige oppgaver i en særdeles krevende tid. De fortjener da at vi er litt ekstra på vakt for de, og litt ekstra flinke til å ivareta deres arbeidssituasjon og deres ve og vel. Dersom vi tillitsvalgte er påpasselige, sterke og tydelige, vil det være en trygghet for både medlemmer for etatene, som da vet at noen vil si i fra om de trår feil. Vi blir dermed også en bedre samarbeidspartner for ledelsen. Ledelsen vet da at deres arbeidstakere blir godt ivaretatt av sine fagforeninger.

Beslutninger skal nå tas veldig fort og ofte med mangelfullt forarbeid. Vi er derfor litt bekymret for denne situasjonen hvor arbeidsgivere skal legge frem ulike forslag til forhandlinger eller drøftinger. Derfor er det viktig at vi som tillitsvalgte er på vakt mot det som legges fram, og er kritisk konstruktive og sunt skeptiske. Vi skal ikke være et forsinkende ledd, men vi skal være et forbedrende ledd. Det innebærer også å si nei når forslagene går for langt eller kommer for skjevt ut, slik at det kan bli rettet opp. Det er også viktig at løsninger dere er lite fornøyde med blir spilt inn til oss slik at vi kan følge de opp og ta de videre. Dette er ikke tiden for å stille urimelige krav, men de beste løsningene kommer når vi ivaretar sikkerhetsnettet vårt, og sørge for at det er best mulig i en krevende tid.

Hjemmekontorsituasjonen er utfordrende på flere måter. Vi skal alle bidra i denne nasjonale dugnaden. Men vi er også bekymret for småbarnsforeldre som kommer til å slite seg helt ut ved å være omsorgsperson hele dagen, og så skal de være vanlige arbeidstakere hele ettermiddagen og kvelden. Dette må reguleres, og det ligger godt innenfor arbeidsgiveransvaret å sørge for at de ansatte ikke sliter seg helt ut, når man ser på den totale belastningen de har i disse dager.  Det vil for en periode være lavere produktivitet, da arbeidstakerne også må ta ansvaret for barn som er hjemme fra skole og barnehage. Den lavere produktiviteten er noe arbeidsgiver skal ta ansvar for og belastningen for, ikke den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig at vi tillitsvalgte følger med på at arbeidsgiver ivaretar de ansatte selv om de befinner seg på hjemmekontor.

Hjemmekontorløsningene kan også utfordre personvernet. Og vi jurister skal stå i front for å ivareta personvernet. De aller fleste arbeidsgivere har i dag gode digitale løsninger som gjør at arbeidstakeren får utført arbeidet hjemmefra via systemer som ivaretar datasikkerheten på en tilfredsstillende måte. Gode personvernrutiner er like aktuelt når vi jobber hjemmefra, også i tillitsvalgtarbeidet. Det er derfor viktig at dere leser denne hilsenen fra Juristforbundets personvernombud, advokat Helene Dorans.

Vi ønsker at Juristforbundet er best mulig på informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. Samtidig er jo Juristforbundet nettopp oss tillitsvalgte. Vi som tillitsvalgte kan også bidra sterkt til om Juristforbundet skal være gode til å informere medlemmene. Dette gjelder generelt, men det er kanskje særlig viktig i denne tiden, hvor vi publiserer informasjon både i Juristen og på Juristforbundets hjemmesider, som vi ønsker å få raskt ut og få stor spredning på. Vi ønsker å nå flest mulig medlemmer raskest mulig. Deling eksempelvis i sosiale medier er en av de enkleste og beste måtene å informere medlemmer på. Vi håper derfor flest mulig tillitsvalgte vil bidra til at informasjonen fra Juristforbundet når flest mulig medlemmer.

Til slutt vil vi minne om Juristforbundets egne nettsider for koronasituasjonen.

Med de beste ønsker om en god påske til dere alle, og til dere alle, både de som feirer og de som ikke feirer påske, ønsker jeg dere en riktig god ferie og forhåpentligvis noen velfortjente fridager. Sammen er vi sterke. Og vi møter snart en ny og mer normalisert hverdag. Det skal vi også gjøre sammen.