Korona: Juristforbundet følger opp deg og jobben din

Foto: iStock/wildpixel

De fleste av Juristforbundets ansatte arbeider nå fra hjemmekontor. Det samme gjelder mange av de tillitsvalgte. Men vi er absolutt operative, selv om noen aktiviteter settes på vent som et bidrag til å begrense smitten fra Korona-pandemien. Vi er fortsatt en støttespiller for deg som medlem!

De fleste av forbundets tjenester er i full drift, og alle medlemsfordelene gjelder. Samtidig er hele forbundet rustet for å gi medlemmene råd og støtte i den krevende situasjonen vi befinner oss i – både de tillitsvalgte og sekretariatet.

Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Informasjon om utsatt hovedoppgjør

Lover og regler i arbeidsforholdet:

Koronaviruset: Hva kan skje med arbeidsforholdet?

Permittering av arbeidstakere

Permittering og rettigheter til pensjon

Oppsigelser ved nedbemanning

Hva innebærer omsorgspenger og omsorgspermisjon?

Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Manglende utbetaling av feriepenger

Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger 

Spørsmål til Advokatkontoret kan stilles til advokat@juristforbundet.no

Handelsbanken senker lånerenten for medlemmer

Les mer på handelsbanken.no.

Har du spørsmål, kan du finne ditt bankkontor og sende en e-post.

Kontingentfritak for permitterte pga koronakrisen

Er du permittert på grunn av koronakrisen får du kontingentfritak. Du kan registrere dette på Min side, gi oss beskjed på e-post medlem@juristforbundet.no eller telefon 40 00 24 25.

Kurs og konferanser

Juristforbundet besluttet å avlyse alle fysiske arrangementer fra og med mars 2020. Siden den gang har vi satset hovedsaklig på digitale arrangementer. Både Rettsikkerhetskonferansen og Juristkongress ble levert heldigitalt høsten 2020.

Vi planlegger for både Tariffkonferanse (digitalt) og Rettssikkerhetskonferanse(digitalt/fysisk) i 2021. Den årlige Juristdagen som arrangeres 18.september i 2021 ble avlyst i fjor, men vi satser på at vi får gjennomført i en god del byer til høsten, i tett samarbeid med lokale nettverk. 

Alle arrangementer skjer i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Helsemyndighetene maner til dugnad, og Juristforbundet ønsker å ta sin del av ansvaret for å redusere og forsinke spredningen av Korona-viruset. 

Følg med i kurskalenderen  og i din e-postkasse.

Les presidentskapets appell til medlemmene:

"Fortsatt en støttespiller for medlemmene"

Høringssvar til Stortingets behandling av fullmaktsloven

Dommerforeningen var invitert til å delta i Stortingets hastehøring før behandlingen av regjeringens forslag til unntakslov. I tillegg valgte Juristforbundet å avgi et høringssvar på eget initiativ.

Juristforbundets høringssvar

Dommerforeningens høringssvar

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@juristforbundet.no.