Korona: Juristforbundet følger opp deg og jobben din

Foto: iStock/wildpixel

De fleste av Juristforbundets ansatte arbeider nå fra hjemmekontor. Det samme gjelder mange av de tillitsvalgte. Men vi er absolutt operative, selv om noen aktiviteter settes på vent som et bidrag til å begrense smitten fra Korona-pandemien. Vi er fortsatt en støttespiller for deg som medlem!

Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Informasjon om utsatt hovedoppgjør

Lover og regler i arbeidsforholdet:

Koronaviruset: Hva kan skje med arbeidsforholdet?

Permittering av arbeidstakere

Permittering og rettigheter til pensjon

Oppsigelser ved nedbemanning

Hva innebærer omsorgspenger og omsorgspermisjon?

Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Manglende utbetaling av feriepenger

Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger 

Spørsmål til Advokatkontoret kan stilles til advokat@juristforbundet.no

Kontingentfritak for permitterte pga koronakrisen

Er du permittert på grunn av koronakrisen får du kontingentfritak. Du kan registrere dette på Min side, gi oss beskjed på e-post medlem@juristforbundet.no eller telefon 40 00 24 25.

Kurs og konferanser

Alle arrangementer skjer i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Helsemyndighetene maner til dugnad, og Juristforbundet ønsker å ta sin del av ansvaret for å redusere og forsinke spredningen av Korona-viruset. 

Følg med i kurskalenderen  og i din e-postkasse.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@juristforbundet.no.