2018

Juristkongress 2018
Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. I 2016 deltok over 700 jurister og foredragsholdere. ...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo
11.04.2018
Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest ga...
Les mer
Krever lokal lønn for lektorer
11.04.2018
Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i...
Les mer
Hovedoppgjøret 2018 i Spekter helse: Akademikerne krever lønnsvekst for sine medlemmer
10.04.2018
Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer.
Les mer
Krever forenkling av lønnssystemet
05.04.2018
Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og s...
Les mer
Ny justisminister
04.04.2018
Tor Mikkel Wara (Frp) ble i dag utnevnt til ny justisminister og tar over ministerposten etter Sylvi Listhaug.
Les mer
Legal Walk kommer til Oslo
5. september får du sjansen til å være med på årets største og morsomste rettshjelpsdugnad. Da arrangerer nemlig Juristforbunde...
Les mer
Hvem fortjener Rettssikkerhetsprisen?
19.03.2018
Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller...
Les mer
Valgkomiteen ønsker kandidater
19.03.2018
På Juristforbundets landsmøte 2.-3. november skal det bl.a. velges ny president, visepresident, to styremedlemmer og et felles ...
Les mer
Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten
15.03.2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat brøt i går forhandlingene om reiseregulative...
Les mer
Rapport fra New York: Tøft for kvinner utenfor byene
14.03.2018
Kvinners situasjon på landsbygda er i de fleste deler av verden langt vanskeligere enn den kvinner i byene opplever. By og land...
Les mer
Gratulerer med kvinnedagen!
08.03.2018
Noen kamper er vunnet, noen kamper gjenstår. En av kampene som gjenstår er lønn.
Les mer
Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor
07.03.2018
Vi har samlet spørsmål og svar om det mange lurer på rundt ny tjenestepensjon i offentlig sektor.
Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Pensjonsforhandlingene avsluttet
03.03.2018
Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organi...
Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Pensjonsforhandlingene avsluttes i morgen
01.03.2018
Forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor avsluttes etter planen 2. mars.
Les mer
Sier ikke fra om seksuell trakassering
01.03.2018
En av fem har opplevd seksuell trakassering på jobb eller sosiale arrangementer i jobbregi, ifølge Juristforbundets ferske medl...
Les mer
Dommernes støttefond – utdeling av midler for 2018
13.02.2018
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tje...
Les mer
Pensjonsforhandlingene i det offentlige har startet
08.02.2018
Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en god, livsvarig ordning for våre medlemmer, sier leder Kari Sollien.
Les mer
Pensjonisttilværelsen for offentlig ansatte avgjøres nå
01.02.2018
En viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass, har vært en god, trygg pensjonsordning. De neste ukene st...
Les mer
Teknologi i advokatbransjen
30.01.2018
Under årets Digitaliseringskonferanse holdt Tale Skjølsvik foredrag om teknologi i advokatbransjen. Foredraget er nå tilgjengel...
Les mer
Kartlegging av seksuell trakassering blant medlemmer
29.01.2018
Juristforbundet gjennomfører nå en medlemsundersøkelse for å kartlegge seksuell trakassering blant alle våre yrkesaktive medlem...
Les mer
Folkeretten om væpnet konflikt
24.01.2018
Forsker og forfatter Cecilie Hellestveit høstet stor respons for foredraget «Kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt og...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Mange gode løfter til justissektoren
17.01.2018
Vi er glade for at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre tar din og min rettsikkerhet på alvor, kommenter Curt A. Lier, presiden...
Les mer
Se Rettssikkerhetsforedraget 2017
15.01.2018
Rettssikkerhetsprisen 2017 gikk til førsteamanuensis Jan E. Helgesen, Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Tra...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Folkets lover
09.01.2018
Engelske oversettelser av lover og forskrifter har vært lite tilgjengelig for allmenheten. Lovdata har nå publisert ti oversett...
Les mer
Arbeidslivets klimadugnad
05.01.2018
Arbeidslivets Klimauke er et felles prosjekt med initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer k...
Les mer
Ny ATB-avtale for Politijuristene
19.12.2017
Det er i dag signert ny avtale om arbeidstidsbestemmelser i Politietaten (ATB), som trer i kraft fra 1.1.18.
Les mer
Ny dekan i Tromsø
04.12.2017
Professor Lena Lauritsen Bendiksen er tilsatt som ny dekan ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Bendiksen blir en av seks nye d...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Seksuell trakassering i arbeidslivet er ditt og mitt ansvar
01.12.2017
Vi har kjent til problemet, under studietiden og i arbeidslivet. Har vi likevel lykkes i å gjøre noe med det? Nei, det har vi i...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Stopp vold mot kvinner!
I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Når vi vet at hele 35 prosent av alle verdens kvinner,...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Det ble gjennomslag for rettshjelp!
23.11.2017
Sammen med flere samarbeidspartnere har Juristforbundet fått gjennomslag for at støtten til frivillig rettshjelp ikke må kuttes...
Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Regjeringens politikk svekker domstolene og rettssikkerheten
08.11.2017
Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen, og Curt A. Lier, president i Juristforbundet, kommenterer regjeringens forslag til ku...
Les mer
Akademikerne helse vant i Arbeidsretten
07.11.2017
Akademikerne helse vant frem i arbeidsretten mot Spekter. –Dette er en viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet, sier f...
Les mer
Juristforbundet fulgte opp FNs kvinnekommisjon
07.11.2017
Juristforbundets president Curt A. Lier var med i delegasjonen fra det sivile norske samfunnet som i begynnelsen av denne uken ...
Les mer
Høring om statsbudsjett 2018
06.11.2017
Juristforbundet deltok på høring om statsbudsjett 2018, i Stortingets justiskomité. President Curt A. Lier kommenterte blant an...
Les mer
1 2 3