Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Publisert 02.12.2020

Foto: iStock/JohnnyGreig

Juristforbundets advokatkontor svarer her på de spørsmålene om arbeidssituasjonen under koronakrisen som oftest stilles av medlemmene. 

Etablerte, rettslige standarder i norsk arbeids- og samfunnsliv blir utfordret på en ny måte i tilknytning til den akutte situasjonen samfunnet står i. Dette får følger for hvordan rettsforholdene tradisjonelt er å forstå, opp mot den situasjonen vi nå står i.

Kontakt Juristforbundets advokatkontor for råd og bistand.

Vurderingen som er gjort i svarene, er basert på tilgjengelig skriftlig regelverk og muntlig informasjon fra ansvarlige myndigheter. På grunn av den urolige samfunnsmessige situasjonen, kan regler og praksis raskt bli endret.