Juristforbundet gratulerer ny Økokrim-sjef

Publisert 12.06.2020

Foto: Tore Letvik

Pål Lønseth ble i dag utnevnt som ny sjef for Økokrim. Lederen for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, gratulerer den tidligere statssekretæren på vegne av hele Juristforbundet.

– Dette var et godt valg. Jeg er sikker på at Pål Lønseth vil bidra positivt til den viktige jobben Økokrim gjør. Med hans lange og brede erfaring har han mye å tilføre sin nye arbeidsplass, sier Skjold-Frykholm.

En spennende oppgave

Lønseth er utdannet jurist fra universitetet i Bergen, og er i dag nasjonal leder for granskning i konsulentfirmaet PwC. Før det var han statssekretær i justisdepartementet under Grete Faremo sin ledelse. Lønseth har også jobbet som både dommerfullmektig, statsadvokat i Oslo og som juridisk rådgiver for FN i Afghanistan.

– Det er en spennende oppgave han nå tar på seg, og vi i Politijuristene ser fram til et godt samarbeid. Ledelsen av Økokrim og deres resultater er prinsipielt viktige for oss all den tid Økokrim er den eneste virksomheten i politiet der påtalemakten rent faktisk leder alle sider av etterforskningen, også personellet, sier Skjold-Frykholm.

Takker for innsatsen

Økokrims overordnede mål er å bekjempe økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Til det trengs det både dyktige ansatte og et sterkt og stabilt lederskap sier lederen for Politijuristene.

– Lønseth vil overta etter to svært kompetente ledere, men jeg tviler ikke på at han vil vise seg tilliten verdig. Trond Eirik Schea ledet Økokrim på en utmerket måte i ti år, og vi hadde et tett og godt samarbeid fram til han gikk av i fjor, sier Skjold-Frykholm.

– Siden den gang har Hedvig Moe gjort en svært god jobb som konstituert sjef, og på vegne av Politijuristene vil jeg takke henne for innsatsen.