Jurister på hjemmekontor har talt: Mer fleksibelt, minst like effektivt

Publisert 22.05.2020
Kvinne i telefon noterer på PC

Foto: iStock.com/peopleimages

84 prosent av Juristforbundets medlemmer arbeider på hjemmekontor, nesten utelukkende fordi arbeidsgiveren oppfordrer til det. Bare ni prosent melder at virksomheten de jobber i, har måttet ty til permitteringer. Dette kommer frem i en fersk medlemsundersøkelse forbundet har gjennomført. Juristforbundet har for øvrig registrert svært få permitterte medlemmer.

– Vi er veldig glade for at juristene i svært liten grad har blitt permittert fra arbeidsplassen sin. Men vi følger utviklingen nøye og er klar til å støtte de medlemmene som rammes, om det skulle bli flere utover året, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

Fleksibelt, men stridt på hjemmekontor
De fleste opplever hverdagen mer fleksibel, men de som har fulgt opp barn på hjemmeskole, har opplevd temmelig lange arbeidsdager. 58 prosent sier hverdagen på hjemmekontoret gir større fleksibilitet, mens 12 prosent opplever det motsatte.

Over halvparten opplever at de jobber mer eller like effektivt hjemme som på arbeidsplassen. På den annen side mener nesten halvparten (44 prosent) at de er litt mindre effektive på hjemmekontoret, selv om hele 64 prosent oppgir at de får fullført arbeidsoppgavene sine. 10 prosent oppgir det motsatte, og 26 prosent får delvis fullført oppgavene.

– Det er ikke så overraskende at juristene tilpasser seg en ny hverdag hjemme og klarer jobben. Men vi kan lese ut av den nye medlemsundersøkelsen at mange må jobbe noe mer enn normalt for å klare dette, sier Mette-Sofie Kjølsrød, leder av arbeidslivsavdelingen i Juristforbundet.

Hun peker på at mange har beskrevet en familiesituasjon der flere har jobb og skole rundt samme kjøkkenbord (undersøkelsen ble gjennomført mens skolene var stengt). 41 prosent er sammen med andre voksne på hjemmekontoret, mens 35 prosent har barn hjemme fra skole eller barnehage.

– Dette kan være en viktig forklaring på hvorfor 44 prosent mener at effektiviteten er lavere på hjemmekontor, sier Kjølsrød.

40 prosent sier de er like effektive hjemme som på arbeidsplassen, mens 17 prosent oppgir at de er mer effektive hjemme.

Dramatisk for selvstendig næringsdrivende
En del av Juristforbundets medlemmer i privat sektor er selvstendig næringsdrivende, og disse er spesielt sårbare i koronasituasjonen. To av tre oppgir at pandemien påvirker omsetningen.

– Vi ser en dramatisk situasjon for en del av de selvstendige næringsdrivende advokatene. Det er 19 prosent som sier at de ikke kan drive videre i minst 12 uker uten å gå konkurs. 37 prosent av de næringsdrivende har en omsetningssvikt på 25 – 50 prosent. 17 prosent sliter enda mer, forteller Tor Egil Viblemo, leder av Juristforbundets seksjon for jurister i privat sektor.

– Vi ser at små og mellomstore advokatfirmaer er hardest rammet. Dette slår særlig ut for advokater med hovedarbeidsoppgaver innenfor straff og barnerett (barnefordelingssaker og barnevern).

Undersøkelsen viser også at 23 prosent av selvstendig næringsdrivende respondenter har måttet permittere ansatte uten juridisk utdanning, mens 12 prosent har permittert ansatte med juridisk utdanning,

– Det er viktig for Juristforbundet å ivareta permitterte medlemmer, sier Viblemo.

Han påpeker at vi trenger et mangfold av advokatfirmaer over hele landet. Dette er essensielt for rettssikkerheten til folk flest.

– Som jurister og advokater er det vår oppgave å sikre rettssikkerhet. Det er samfunnsoppdraget vårt, sier Tor Egil Viblemo.

Viblemo sier Juristforbundet vil følge situasjonen for medlemsgruppene tett. Samfunnet og rettslivet åpnes nå gradvis, så han håper situasjonen forbedrer seg, ikke minst for selvstendige og ansatte advokater.

Han mener det likevel er svært bekymringsfullt at ni av ti selvstendig næringsdrivende jurister oppgir at de offentlige tiltakene mot næringslivet er uten effekt.