Nyheter

Delvis seier i kommuneoppgjørene

Vi er i land med årets hovedoppgjør, og partene kom til enighet både på KS-området og i Oslo kommune. Med en ramme på 3,84 p...

Les mer
Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune
25.05.2022

Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Os...

Les mer
Akademikerne og Unios avtale størst i staten
24.05.2022

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgrup...

Les mer
Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor
24.05.2022

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et be...

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Dette betyr den nye advokat­loven for jurister og advokater
23.05.2022

Med den nye advokatloven får jurister, advokater, det rettssøkende publikum og andre aktører i rettslivet for første gang en...

Les mer
Akademikernes streikeuttak i staten
23.05.2022

Over 1350 medlemmer i Akademikerne går ut i streik 24. mai dersom det ikke blir enighet under meklingen med staten om årets ...

Les mer
En streik i Oslo vil ramme bredt
18.05.2022

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig r...

Les mer
Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Jur...

Les mer
Ber justisministeren revurdere den justispolitiske kursen
13.05.2022

12. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Leder i Juristforbundet seksjon Privat, And...

Les mer
Enighet med Spekter om de sosiale bestemmelsene
03.05.2022

Akademikerne helse har sammen med de øvrige organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige med Spekter i forhandlingene om...

Les mer
1 2 3 4 5 6