Nyheter

Kan miste verdifull arbeidskraft
10.03.2022

Flertallet av dommerfullmektigene vurderer å slutte. Dommerfullmektigforeningen fremmer derfor et lønnskrav for å beholde de...

Les mer
Juristforbundet støtter internflyktninger i Ukraina
10.03.2022

Norges Juristforbund støtter den ukrainske fagorganisasjonen FPU med 100 000 kroner. Støtten skal bidra til organisasjonens ...

Les mer
Mæland i juryen for Rettssikkerhetsprisen
08.03.2022

Tidligere justisminister Monica Mæland er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. De øvrige jurymedlemm...

Les mer
Kvinnelige jurister taper lønn

Bevissthet rundt likestilling hjemme er en forutsetning for at kvinner kan være likestilte i arbeidslivet. Nyutdannede juris...

Les mer
«Nu skal jo damer blive alt mulig»
08.03.2022

På begynnelsen av 1900-tallet banet Norges første kvinnelige jurister vei for dagens kvinner. Nå er det jentene som dominere...

Les mer
Juristforbundet fordømmer Russlands brudd på folkeretten

Russlands invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten og noe Juristforbundet fordømmer på det sterkeste.

Les mer
- Helt essensielt å kunne møtes fysisk
24.02.2022

Etter om lag to år med mange digitale -og avlyste kurs, er man i Juristforbundet veldig glade for at den fysiske kursaktivit...

Les mer
Ut av unntakstilstanden

I likhet med samfunnet for øvrig, har Juristforbundet lagt bak seg nok et år med unntakstilstand på grunn av covid-pandemien...

Les mer
Inngår ny avtale om pensjon og fornyer banktilbudet med Handelsbanken
14.02.2022

Juristforbundet fornyer avtalen med Handelsbanken om banktilbud til sine 21 000 medlemmer, som får svært konkurransedyktige ...

Les mer
Læreres rettsvern i praksis
07.02.2022

Vold mot lærere har økt kraftig de siste årene. Astrid Marie Grov har sett på utfordringene rundt hvordan ...

Les mer
1 2 3 4 5 6