Nyheter

Innfør juristtittelen
19.04.2022

Juristforbundet krever at staten tar i bruk tittelen jurist i statlige virksomheter. 
Med noen få unntak bruker juriste...

Les mer
Foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen
08.04.2022

Hver dag, året rundt står Juristforbundets tillitsvalgte på for medlemmenes
interesser og rettigheter på arbeidsplasse...

Les mer
Et stort steg nærmere beskyttelse av juristtittelen
06.04.2022

Stortingets justiskomité har i sin innstilling til ny advokatlov 5. april enstemmig støttet forslaget om å lovbeskytte titte...

Les mer
Akademikerne kommune krever solid reallønnsvekst
06.04.2022

Med et stort behov for høyt utdannede fagpersoner i kommune-Norge og et godt arbeidsmarked for medlemmene, krever Akademiker...

Les mer
SAN: Enighet om overenskomstens A-del
05.04.2022

SAN og Spekter møttes i dag til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del...

Les mer
Enighet de innledende sykehusforhandlingene
05.04.2022

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.

Les mer
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte
05.04.2022

Gjennom pandemien har det blitt klart at vi er nødt til å ha et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha...

Les mer
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen 2022
30.03.2022

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

Les mer
Få dommere vil ha full reversering av domstolreformen

Debatten har rast om domstolreformen som ble innført i fjor, og en mulig reversering av denne. Også blant dommerne er det ul...

Les mer
1 2 3 4 5 6