Nyheter

- Stor avstand mellom partene
29.04.2022

- Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtarif...

Les mer
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
29.04.2022

Akademikerne brøt fredag ettermiddag forhandlingene med Oslo kommune.
–Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhan...

Les mer
Domstolreformen bør ikke reverseres

Hensikten med domstolreformen var å øke effektiviteten i domstolene og å styrke rettssikkerheten til folk flest. En reverser...

Les mer
Bryter forhandlingene i kommunal sektor
29.04.2022

–  Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leb...

Les mer
Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statens tariffområde

I etterkant av tariffoppgjøret 2022, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sent...

Les mer
Dommerforeningen fraråder reversering av domstolreformen
26.04.2022

Flertallet av landets dommere ønsker ikke å gå tilbake til den gamle domstolstrukturen. En full reversering er ikke hensikts...

Les mer
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet
26.04.2022

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

Les mer
En god lønnsvekst er avgjørende
20.04.2022

Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kom...

Les mer
- Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften
20.04.2022

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om vi...

Les mer
1 2 3 4 5 6