Juristforbundet fordømmer

Publisert 22.12.2023

Juristforbundet fordømmer de pågående folkerettsbruddene i Israel-Palestinakonflikten, og ber om en umiddelbar og varig våpenhvile for å beskytte sivile, samt at alle gisler løslates.

Respekten for menneskerettigheter og folkeretten er helt avgjørende og helt grunnleggende for vår felles fremtid. Juristforbundet forutsetter at de følges. Vi forventer at de ansvarlige på alle sider i konflikten vil bli stilt til ansvar for brudd på folkeretten og krigsforbrytelser, ved at disse blir etterforsket og påtalt.

Juristforbundet er glad for at Norge både var medforslagsstiller og stemte for FNs resolusjon om umiddelbar våpenhvile i Gaza. Vi forventer at norske myndigheter fortsetter og styrker sitt arbeid for å bidra til at det faktisk blir en våpenhvile så snart som mulig. Vi forventer at alle som har behov for humanitær hjelp får det. Vi kan ikke ha flere sivile tap.