Enda flere studentmedlemmer

Publisert 14.12.2023 av Johannes Ørn Thorsteinsson, leder, Juristforbundet – Student

Johannes Ørn Thorsteinsson, leder, Juristforbundet – Student. Foto: Espen Sturlason

Om du leser dette fremdeles på lesesalen, i køen underveis i julegavehandel eller på sofaen, så benytter jeg anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år.

 

2023 vært et innholdsrikt år for oss. Det har for eksempel vært oppstart for nye mastergradstudier i Agder, Stavanger og på BI, noe som økte antall studiesteder med mastergrad fra tre til seks. Vi har deltatt i politiske møter og har, sammen med hele forbundet, fått satt særlig søkelys på mangelen av teknologiforståelse i utdanningen. Det siste henger naturligvis også sammen med at jussutdannelsen er for dårlig finansiert, som vi har påpekt flere ganger.

Arbeidet gjennom 2023 har resultert i at vi nå er over 3000 studentmedlemmer. Det er veldig bra at flere studenter ser nytten i å organisere seg. Ambisjonene for 2024 er blant annet å være enda mer synlig på studiestedene og enda mer delaktig i saker som angår våre medlemmer, både inn mot fakultetene og inn mot politikerne.

Jeg vil også benytte anledningen til å kommentere denne ukens hendelse på UiT, hvor en eksamen dessverre ble annullert på grunn av tilnærmet gjenbruk av en eksamen fra 2015. Dette er en lei situasjon for de studentene det gjelder. I en tid hvor studenter kan utestenges i både ett og to semestre, for det som i mange tilfeller må sies å være svært enkle feil, forventer jeg at universitetene selv lever opp til den høye standarden de pålegger andre. Jeg forventer derfor at UiT gjennomgår sine rutiner slik at en slik hendelse ikke skjer igjen.