Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter

Publisert 21.11.2023

Leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg møtte Hege Mygland, forhandlingsdirektør i i KS-huset. Foto: Akademikerne

 Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.

– Å involvere tillitsvalgte så tidlig som mulig i prosesser i arbeidshverdagen er avgjørende, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Et eksempel er bruk av kunstig intelligens.

– KI er på full fart inn i arbeidshverdagen og i tjenestetilbudet til kommunene. Derfor er det viktig at tillitsvalgte får reell innflytelse på hvordan teknologien brukes – både med tanke på effektivisering og som arbeidsverktøy.

Mandag starter hovedavtaleforhandlingene mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Hovedavtalen kalles gjerne arbeidslivets grunnlov, og inneholder de grunnleggende spillereglene for hvordan samarbeid skal foregå både mellom partene sentralt og ute på arbeidsplassene. Avtalen inneholder også regler for hvordan tillitsvalgte kan delta og påvirke beslutninger.

– Hovedavtalen bygger tillit og er viktig for at partene sammen kan sørge for et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser. På den måten kan våre medlemmer gjøre sitt beste for innbyggerne i kommunene, sier Leborg.

Hovedavtalen tar for seg forhold som ikke er lovfestet, men omhandler ikke lønns- og arbeidsvilkår. Hvert tariffområde har egen hovedavtale.