Støtte til dem som jobber for andres rettssikkerhet

Publisert 01.12.2023

Foto: iStock

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet, noe som inkluderer økonomisk støtte. Fra 2023 fordeles midlene etter søknad, og årets søkere har det til felles at de arbeider for å sikre andres rettssikkerhet, ofte på frivillig basis.

Landsmøtet i 2020 vedtok at 0,5 prosent av kontingentinntektene skal brukes til humanitært engasjement med fokus på rettssikkerhet. For 2023 utgjør dette 468 000 kroner.

Innsatsvillige jusstudenter

Hovedstyret ønsket, som mange år tidligere, å støtte Jussbuss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Disse driver lavterskel rettshjelp basert på frivillige jusstudenter med beundringsverdig engasjement.

Gatejuristen og Rettssenteret arbeider med juridisk bistand til mennesker som av ulike grunner ikke har mulighet til å ta vare på sine egne rettigheter. Hovedstyret velger å støtte dette viktige arbeidet.

Hovedstyret har tidligere vedtatt at «Juristforbundet skal ha som målsetting å være den tydeligste og synligste forsvarer av rettshjelptiltak og rettshjelpsordninger.»

Internasjonalt arbeid

Juristforbundet har ofte brukt noe av midlene for humanitært engasjement til prosjekter for rettssikkerhet i utlandet, noe hovedstyret har valgt å følge opp i år. En av disse aktørene er Redd Barna, som arbeider for å ta vare på noen av de svakeste medmenneskene våre, barna, over hele verden.

Flyktninghjelpen driver i sitt omfattende internasjonale arbeid også med juridisk bistand til flyktninger. De har fått midler til å følge opp dette arbeidet for mennesker som i utgangspunktet har mistet alle sine rettigheter.

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) har samarbeidet med Juristforbundet i mange år om kvinners rettssikkerhet i Guatemala. Denne gangen har hovedstyret støttet deres prosjekt for kvinners og jenters rettssikkerhet i Colombia.

Beundring for innsatsen

– I Juristforbundet har vi stor beundring for dem som yter rettshjelp og arbeider for rettssikkerhet for andre som trenger dette. Mange av disse aktørene arbeider på frivillig basis eller med små ressurrser. Derfor er vi glade for å kunne bidra med midler til dette viktige arbeidet, kommenterer president Sverre Bromander.